Renginiai

POEZIJOS ŠVENTĖ SUBAČIUJE

2021 06 22

Kupiškio viešosios bibliotekos ir literatų klubo „Lėvens balsai“ organizuojama tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“ vasaros pradžioje vyksta vis kitame rajono kampelyje. Šiais metais jau devintoji šventė sukvietė Aukštaitijos krašto literatus į Subačių – suvažiavo kūrėjai iš penkių rajonų: Anykščių, Biržų, Pasvalio, Ukmergės ir Kupiškio. Labai karštą birželio 19-osios popietę vėsi kultūros namų salė jiems ir į renginį atskubėjusiems subatėnams buvo atgaiva ne tik sielai, bet ir kūnui. Apie Subačių ir jo žymius žmones pasakojo bei nuotraukas komentavo Kupiškio viešosios bibliotekos Subačiaus padalinio vyresnioji bibliotekininkė Audronė Bukienė.
Prigijo tradicija šventės metu paminėti garsius Lietuvos poetus, kurių jubiliejai tais metais minimi, taip pat prisiminti į Amžinybę iškeliavusius Kupiškio krašto kūrėjus. 2021-ieji paskelbti Vytauto Mačernio metais (minimas jo gimimo šimtmetis), todėl po vieną šio poeto eilėraštį paskaitė kiekviena literatų grupė. Prisiminėme Subačiuje gyvenusią ir prieš trejetą metų Amžinybėn iškeliavusią „Lėvens balsų“ klubo narę, mokytoją Angelę Mariją Jonuškienę (1951–2018): buvo parodytas iš nuotraukų sukurtas filmukas, keletą poetės eilėraščių paskaitė Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Dovydėnienė, prisiminimais apie Angelę Mariją pasidalino Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas Vidmantas Bloškis.
Džiaugiamės, kad sulaukėme nemažai svečių, daugelis iš jų jau yra dalyvavę „Poezijos pavasario aiduose“, esame susitikę ir kituose rajonuose vykusiuose renginiuose. Tik gaila, kad visą pasaulį užklupęs virusas, apribojo mūsų susitikimus, gerai, kad dar išliko virtualus bendravimas.
Šios ir panašių švenčių būtina dalis – savosios kūrybos skaitymai, kuriuos pradėjo anykštėnai, literatų klubo „Marčiupys“ atstovai Diana Šermukšnienė, Asta Lašiūnienė ir tik ką pirmąją knygą išleidęs Antanas Žvikas. Iš Ukmergės atvažiavo fotografas, poetas, nepailstantis literatūrinių švenčių „Langas į širdį“ organizatorius Albinas Kuliešis su savo bičiuliu Raimundu Karmazinu, iš Biržų – klubo „Versmė“ narės Lina Kiškienė, Ina Kutkuvienė ir Audronė Valeckienė. Pasvaliečiai yra nuolatiniai mūsų švenčių dalyviai, mat jų literatų klubui „Užuovėja“ vadovauja kupiškėnė Regina Tamošiūnaitė-Grubinskienė, gimusi Skapiškio krašte, augusi Žiliuose ir Bakšėnuose, o vidurinę mokyklą baigusi Alizavoje. Regina Kupiškio bibliotekai padovanojo savo mamos skapiškėnės Aldonos Genovaitės Sabastinavičiūtės-Tamošiūnienės poezijos knygą „Nuomalda“. Visiems įsiminė įtaigus pasvaliečių Eugenijos Armonienės, Jono Mališausko ir Stepono Rimkaus eilėraščių skaitymas. Paskutinės savo kūrybą pristatė kupiškėnės, „Lėvens balsų“ narės Regina Baltrūnienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrutė Murnikovienė ir Elena Varnienė.
Pasiteiravus, ar dar yra norinčių paskaityti poezijos, atsirado du subatėnai savanoriai: Danutė Petrauskienė iš atminties padeklamavo gana ilgą Maironio eilėraštį „Uosis ir žmogus“, o Arūno Rajacko paskaitytas Vaidoto Spudo eilėraštis „Laimės sonata“ labai prasmingai užbaigė renginį:
„Aš noriu: saulėto tavo prisilietimo
 ir žvilgsnio tavo, tiesaus kaip saulės spindulys,
aš noriu išgirsti muzika skambančius
kūdikio verksmą ir juoką.
Kaip daug aš noriu –
Kad ištisi mūsų metai būtų laimingi.“
 
Šventėje skambėjo ne tik poezija, bet ir muzika: dainavo Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio moterų duetas (vadovė Irena Jėčiuvienė) ir Subačiaus bibliotekos bičiulių kolektyvas (vadovė Subačiaus gimnazijos mokytoja Vilma Aleknienė), saksofonu grojo Kupiškio kultūros centro pučiamųjų orkestro vadovas Saulius Laucius. Renginyje dalyvavusioms literatų grupėms muzikos atlikėjų kolektyvams padovanota po naująjį „Lėvens balsų“ narių kūrybos almanachą „Lauktuvės“. Kūrėjai keitėsi savo išleistomis knygomis, kvietė į pas juos šią vasarą vyksiančius renginius: „Krinčino verdenes“ Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių tėviškėje, Pasvalio rajone, ir „Langas į širdį“ prie Siesikų ežero, Ukmergės rajone.   
  Dėkui visiems „Poezijos pavasario aiduose“ dalyvavusiems – poetams, ir dainininkams, ir žiūrovams. Albinui Kuliešiui, Virginijai Juškienei ir Gabrielei Kirklytei dėkoju už nuotraukas. Ačiū subatėnams Audronei, Elzei, Ingai ir Dariui už pagalbą organizuojant renginį.
 
Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja,
Klubo „Lėvens balsai“ kuratorė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-22