Renginiai

NAUJŲ KRAŠTOTYROS LEIDINIŲ PRISTATYMAS

2021 07 01

Jau tapo tradicija baigiantis birželio mėnesiui Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatyti naujus kraštotyros leidinius. Šiam sumanymui nesutrukdė ir dar vis besitęsiantis karantinas. Birželio 29 d. organizuotas knygos apie Petrą Kiaulėną „Atsiminimai, dienoraštis, laiškai“ ir almanacho „Kupiškis 2020“ pristatymas, susirinko gausus būrys lankytojų, kuriems įdomi gimtojo krašto istorija ir jos žmonės. Tiek knygos, tiek almanacho sudarytojas yra dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, todėl jį daugiausia ir kalbino renginio vedėja Lina Matiukaitė.
Dailininko ir architekto Petro Kiaulėno (1909–1955) tikrai įspūdinga gyvenimo geografija – nuo Naniškių kaimelio prie Lėvens upės, per Kupiškį, Kauną iki Romos, Paryžiaus, Niujorko, nors gyventa gana trumpai vos 46-eri metai. 1923–1926 m. jis mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje, 1928–1934 m. – Kauno meno mokykloje. Ją baigęs gavo Švietimo ministerijos stipendiją ir mokėsi Romos karališkoje dailės akademijoje, kurią baigęs persikėlė į Paryžių, studijavo architektūrą Nacionalinėje dekoratyvinio meno mokykloje ir Paryžiaus universiteto Urbanistikos institute. Karo metais architekto profesija nesivertė, atsidėjo tapybai. Pristatomoje knygoje skelbiami Paryžiuje rašyti P. Kiaulėno atsiminimai „Mano biografija“, 1943 m. rašyto dienoraščio fragmentai ir beveik 300 artimiesiems (daugiausia seserų Elzbietos ir Vincentinos šeimoms) adresuotų laiškų ar jų fragmentų. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis ir reprodukcijomis.
Savo tapyba P. Kiaulėnas atstovavo naujajam impresionizmui, manoma, kad yra nutapęs apie 300–400 portretų, peizažų, natiurmortų. V. Jankauskas pasidžiaugė, kad apie 70 dailininko tapybos darbų, kuriuos perdavė žmona Vassia, yra saugomi Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, 1993 m. jie eksponuoti Vilniaus rotušėje veikusioje parodoje. Deja, visai nežinomas jaunystės metais, prieš išvažiuojant į užsienį, sukurtų darbų likimas, o dailininko kūryba Lietuvoje dar nesulaukė deramo tyrinėjimo ir įvertinimo. 1957 m. P. Kiaulėno darbai rodyti didelėje pomirtinėje parodoje Andre Weilo galerijoje Paryžiuje, po kurios viename žurnale jis pavadintas vienu iš žymiausių mūsų epochos dailininkų, o paroda – viena geriausių tą sezoną.
Kaip sakė knygos sudarytojas, dar neišsemta visa archyvinė medžiaga, yra daug P. Kiaulėnui rašytų laiškų ir ateityje jie tikriausiai suguls į naują knygą. Renginyje prisiminimais pasidalino dailininko sesers Vincentinos Kiaulėnaitės-Vilkienės dukra Živilė Vilkaitė-Duobienė, nors nemačiusi dėdės, bet nemažai girdėjusi iš mamos pasakojimų. Tai jų namuose buvo išsaugota daug laiškų, fotografijų, kitų dokumentų.
Almanachas „Kupiškis 2020 “ išėjo jau18-ąjį kartą. Leidinio rubrikos išliko tos pačios, vyrauja istorinės temos ir publikacijos apie asmenybes. Almanacho leidimas sutraukia daug autorių, kurie rašo įvairiomis temomis, tad pristatymo metu buvo tik maža dalis jų pakalbinta. V. Jankauskas yra ne tik leidinio sudarytojas, maketuotojas, bet ir publikacijų autorius, rengėjas, atsiminimų fiksuotojas. Iš savo straipsnių jis išskyrė išsamias publikacijas apie Jokšiškių kaime gyvenusią Valentų giminę ir tarpukario metais Kaune daug pastatų suprojektavusį architektą Feliksą Vizbarą.
Straipsnio „Stabtelėjimai. Kitoks laikas, kurį parodė pandemija ir fotografijos“ autorė Virginija Juškienė pasakojo ne tik apie viešosios bibliotekos vykdytą projektą „Kartas sujungianti fotografija: kupiškėniškoji tematika fotomenininkų kūryboje“, kuris buvo skirtas praeičiai, kultūros paveldui, bet ir apie netikėtai mus visus užklupusią pandemiją ir laiką, pristabdžiusį ne tik ekonomiką, bet ir ryšius tarp žmonių, tačiau atvėrusį naujas gyvenimo prasmes. Muziejininkė Aušra Jonušytė pasidžiaugė straipsniu apie kovose už Klaipėdą žuvusį laukminiškietį Juozą Vilką, pasakojo, kaip pas ją pateko informacija apie šį žmogų. Dar vienas ištikimas leidinio autorius žurnalistas Algirdas Petrulis, šį kartą almanache atsiminimai „Vaikystės dienų nuotrupos“. Renginio metu jis prisiminė gimtuosius namus, Akmenių kaimą.
Fotografas Vilius Naujikas pasakojo, kaip jį suviliojo naujosios technologijos ir kompiuterinės programos, leidžiančios senosioms fotografijoms suteikti šiuolaikišką vaizdą, padaro jas spalvingas, panašias į tapybos darbus. Tokių fotografijų rasite ir almanache. „Lėvens balsų“ rubrikoje spausdinami Žilių kaime gimusios kupiškėnės Astos Einorytės (1970–2018) eilėraščiai. Keletą jų paskaitė viešosios bibliotekos darbuotoja Laimutė Kliopkinienė.
Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė vis suranda įdomių, savo kraštui nusipelnusių skapiškėnų – šį kartą rašo apie daug metų Skapiškyje dirbusią medicinos seserį Bronę Jurgelionytę. Prisiminimais apie tetą dalinosi Panevėžyje gyvenanti dukterėčia Lina Narbutienė, pas ją praleisdavusi vasaras. A. Vasiliauskienė taip pat dėkojo gydytojai Daliai Vasiliauskaitei, kuri tuo metu dirbo su sesele B. Jurgelionyte, ir kitiems pasidalinusiems nuotraukomis ar atsiminimais.
Almanache dar yra begalė kitų temų – čia kiekvienas ras ką įdomaus paskaityti.
Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė
Foto R. Vilčinskienės, J. Pipynienės, L. Matiukaitės
Video R. Vilčinskienės

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-08