Renginiai

Gedulo ir vilties diena Subačiuje

2022 06 16

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Svarbi data visai lietuvių tautai. Trėmimai amžiams įsirėžė į Lietuvos istoriją, o skaudūs tremtinių prisiminimai perduodami jaunesnėms kartoms, nes šie įvykiai – nepamirštami. Už gyvus ir mirusius tremtinius Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje buvo laikomos Šv. Mišios. Vėliau, Subačiaus geležinkelio stotyje minėjimo dalyviams parodytas Genės Juodytės, Linos Ramonienės ir Igno Diliūno dokumentinis filmas „Į tremtį išvežta vaikystė“. Prisiminimais apie tremtį dalinosi Mykolas Uža ir Jonas Venckus. Žodį tarė Subačiaus seniūnė Laisva Čiuliepienė ir Subačiaus bendruomenės pirmininkė Jurgita Naujokaitienė. Subačiaus krašto tremtinių ir politinių kalinių sąrašą skaitė bibliotekininkė Audronė Bukienė. Patriotines dainas atliko mišrus vokalinis ansamblis „Viešinta“, Darius Jakštonis ir Dalė Virbickienė. Pievelę prie geležinkelio stoties stovinčio kryžiaus, skirto 1941–1952 m. trėmimų aukoms atminti, popierinėmis gėlių kompozicijomis papuošė Subačiaus gimnazijos moksleiviai. Uždegtos ir atminimo žvakelės mirusiems tremtyje. Džiugu, kad Kupiškio KC Subačiaus padalinys bendrystei sujungė vietos organizacijas – seniūniją, bendruomenę, biblioteką, gimnaziją, geležinkelio stoties darbuotojus, kleboną Vidmantą Bloškį ir visus, kurie lietingą dieną minėjo tremties įvykius.
 
Bibliotekininkė Audronė Bukienė
Foto: A. Bukienės ir G. Kirklytės

Paskutinį kartą redaguota: 2022-06-16