Renginiai

ELENOS MEZGINAITĖS TAKAIS

2021 09 27

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka įgyvendina poetės Elenos Mezginaitės (1941 10 31–2005 02 09) 80-mečiui skirtą projektą „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė. Šio projekto partnerė yra Kupiškio viešoji biblioteka. Ir tai suprantama, nes E. Mezginaitės gyvenimo kelias iš gimtojo Rokiškio į Panevėžį, kur praleista daugiausiai metų, ėjo per Kupiškį: 1962–1965 m. jauna mergina dirbo rajono laikraščio „Komunizmo keliu“ redakcijoje, rinko medžiagą ir rašė straipsnius apie mūsų krašto žmones ir jų darbus, vaikščiojo mūsų miesto gatvėmis, kartu su bičiule Eugenija klajojo Kupos ir Lėvens pakrantėmis. To laikmečio atspindžių rasime ir Elenos poezijoje (daug E. Stančikaitei-Urbonienei dedikuotų eilėraščių), ir dienoraščiuose („Mano senas drauge“, 2006, p. 375–402).
Vėjuotą ir gero oro nežadantį rugsėjo pabaigos sekmadienį projekto vadovė, viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė, jos kolegė Audronė Tupalskienė, klubo „Vaivorykštė“ literatės Reda Kiselytė, Danutė Mažeikienė, Gražina Pitrėnienė, Irena Varnienė ir fotografas Rimantas Abromas keliavo literatūriniu  maršrutu „Rokiškis–Kupiškis“. Jau ir traukinio vagone skambėjo E. Mezginaitės eilės, tą dieną jos tekstai buvo cituojami dar ne kartą. Pasitikę rokiškėnus geležinkelio stotyje ir stabtelėję prie Henriko Orakausko „Baltų pasaulio medžio“, važiavome iki Kupiškio marių, vaikščiojome po Uošvės Liežuvio salos parką, užkopėme į piliakalnį, ant kurio skardžių ne kartą ir Elenos sėdėta. Atsirado drąsuolių, kurie bandė vaikščioti pantoninio tilto turėklais. Vėliau tuos savo gebėjimus rokiškėnės Daiva ir Audronė visai sėkmingai pademonstravo ir ant tilto per Kupą. Istorija mena, kad ir poetė mėgo tokias atrakcijas, sakiusi, kad taip mokosi nugalėti savo baimes. Apie tai randame ir jos dienoraščiuose: „Esu vaikščiojusi tiltų turėklais. Tilto per Kupą miesto centre atrama tada buvo cementinė, šiek tiek apvali. Išeinu vakare tiesiog šiaip sau. Važiuoja mašina, tiltas sudreba, vairuotojas pasižiūri į mane, nusišypso...“. Ir šį kartą panašiai buvo, tik adrenalino mėgėjos kitos ir tilto turėklai jau ne tokie saugūs pasivaikščiojimams.
Vaikščiojome po miestą, pabuvojome vietose, kurios mena E. Mezginaitę: prie pastato, kur ir tuo metu buvo įsikūrusi laikraščio redakcija, prie rekonstruojamos viešosios bibliotekos, kur daug kartų lankėsi poetė, vyko jos knygų pristatymai. Sustojome prie „Piemenėlio“, „Besileidžiančio angelo“, „Ikariuko“, „Lėvens ir Kupos“, „Svečio“ ir išmaniųjų įrenginių pagalba klausėmės pasakojimų apie šias skulptūras (tai Kupiškio viešosios bibliotekos įgyvendinto projekto „HO skulptūros, prabylančios autoriaus balsu“ rezultatai), buvome užsukę į viešosios bibliotekos kupolą, kur vyko įvairios edukacijos, svečius rašyti žąsies plunksna pamokė paslaptingas vienuolis.
Miesto aikštėje dar šurmuliavo Derliaus šventė, skambėjo muzika. Bet ten ilgai neužsibuvome: papietavome „Upės kepyklėlėje“ ir skubėjome į viešąją biblioteką, kur jau laukė kupiškėnės literatės Regina Baltrūnienė, Genovaitė Koriznienė, Elena Varnienė, kartu su E. Mezginaite „Panevėžio ryte“ dirbusi žurnalistė Virginija Juškienė. Iš didelio ekrano į mus žvelgė poetė – tai jos knygos „Mano senas drauge“, jau po autorės mirties sudarytos Valdemaro Kukulo ir Jono Strielkūno, viršelio nuotrauka. Buvo visas ciklas nuotraukų „Elena Mezginaitė ir Kupiškis“ su įdomiais įrašais ir beveik prieš dešimtmetį E. Urbonienės užrašytais komentarais. Dalinomės prisiminimais apie E. Mezginaitę, skambėjo jos ir susitikime dalyvavusių literatų eilės. Genovaitė maloniai nustebino mintinai padeklamavusi gero poetės bičiulio Rimanto Urbono eilėraštį. Apsikeitėme knygomis, kitomis mielomis dovanėlėmis.   
Saulei pagaliau nušvitus, bet artėjant vakarui, išlydėjom svečius į geležinkelio stotį. Jau žinodami, kad po mėnesio vėl susitiksim. Spalio 22 d. 16 val. Kupiškio viešojoje bibliotekoje vyks poezijos ir muzikos popietė „Baltu poetės Elenos Mezginaitės taku“, į kurią kviesime jau visus kupiškėnus. Kompozitorius Sigitas Stankūnas atliks dainas, sukurtas pagal E. Mezginaitės žodžius, bus ir kitų staigmenų.

Nuotraukos Rimanto Abromo ir Linos Matiukaitės

Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-20