Renginiai

Apie veiksmažodžius ir kitus malonumus

2021 12 16

Jau eilę metų juntamas glaudus ir šiltas Subačiaus bibliotekos ir gimnazijos bendruomenės tarpusavio ryšys. Aktyviausios – pradinės gimnazijos klasės. Jaukioje bibliotekos aplinkoje vykdomos įvairios kūrybinės ir edukacinės veiklos, čia juntamas abipusis geranoriškas bendravimas. Keletą kartų per metus su savo ugdytiniais bibliotekoje apsilanko mokytoja Daiva Jonelytė. Šį kartą mokytoja atnešė pradinių klasių vaikų kūrybinių darbelių parodą „Subačius žiemą“, kuri bibliotekoje bus eksponuojama 2022 metų sausį, ir 2 klasės mokiniams bibliotekoje vedė literatūrinę pamoką apie veiksmažodžius. Mokytoja pateikė užduotį iš garsiai skaitomo „Pasakos apie gyvūnus“ teksto – išgirsti ir užrašyti kuo daugiau veiksmažodžių. Žingeidūs ir aktyvūs vaikai pamokos užduotį atliko greitai, todėl liko laiko ir knygų skolinimuisi į namus, ir skaitymui vietoje. Tądien bibliotekoje buvo įžiebta eglutė, deklamuojami eilėraščiai ir rašomi laiškai Kalėdų Seneliui, tačiau dėl laiko stokos liko nepabaigti. Vaikai sakė, kad su mokytojos pagalba, laiškus pabaigs rašyti grįžę į mokyklą. Pasivaišinę saldainiais su geriausiais linkėjimais atsisveikinome iki kito susitikimo bibliotekoje.
Bibliotekininkė Audronė Bukienė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-16