Renginiai

Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“

2021 06 16

Biblioteka kartu su Laičių laisvalaikio sale prisijungė prie Nacionalinės akcijos Ištark, išgirsk, išsaugok, skirtos Gedulo ir vilties dienos 80-mečiui paminėti. Renginys prasidėjo tylos minute. Buvo skaitomos ir prisimintos Laičių krašto tremtinių ir politinių kalinių pavardės. Skambėjo tremtinių dainos. Bibliotekoje buvo galima aplankyti parengtą dokumentų ir knygų parodą „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Ant geležinkelio bėgių, kuriais Sovietinės valdžios įsakymu 1941 m. birželio 14 d. pajudėjo pirmieji ešelonai su žmonėmis prievarta paimti iš savo gimtųjų namų, buvo padėta gėlių ir uždegtos atminimo žvakelės.
 
Vyresn. bibliotekininkė Sigutė Mažylienė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-16