Susitikimas su rašytoju Rimantu Vanagu

DSCF7179

Balandžio 18 dieną viešojoje bibliotekoje lankėsi ir su skaitytojais susitiko Anykščiuose gyvenantis rašytojas Rimantas Vanagas. Gimęs Peslių kaime prie Anykščių, po daugelio metų jis sugrįžo iš Vilniaus gyventi prie tos pačios upės – numylėtos Šventosios.
Rašytojas nuo 2002 metų rašo ir leidžia savo paties sumanytą dokumentinės prozos knygų seriją „Sieliai"– apie Anykščių krašto žmonių likimus istorijos vingiuose. Daugelis šios serijos knygų įvertintos įvairiomis literatūrinėmis premijomis, yra mėgstamos skaitytojų. Grįžęs iš Vilniaus į gimtuosius Anykščius, R. Vanagas, kaip žurnalistas, pamatė, kiek čia būta įdomių asmenybių, sudėtingų likimų ir tai verta įamžinti, aprašyti.
Pasak paties rašytojo, „sieliai man ir daugeliui vyresniosios kartos žmonių – tai, žinoma, į ilgus plaustus surišti rąstai, bet kartu ir pro šalį plaukianti mūsų krašto praeitis, tarpusavy susietos prisiminimų nuotrupos, romantiška bei sunki kasdienybė; kitaip tarus, „sieliai" yra metafora to, kas buvo, bet jau niekada nebebus. Pagrindiniai šių knygų herojai – vargo bitelės, molio grumsteliai, laukų vieversėliai."
Šio susitikimo dalyviams rašytojas atvežė naują savo knygą „Likimų medžiotojas". Viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus, pristatydamas svečią, sakė, kad pretekstas pasišnekėti apie šią knygą yra ir tai, kad kai kurie žmonės aprašomi knygoje turi sąsają su Kupiškiu. Ši knyga – „Likimų medžiotojas"– apie pokarį ir skirtingus žmonių likimus. Dalis knygos herojų buvo ištremti ar pasitraukė į Vakarus. Pasak autoriaus, knyga sumanyta kaip pasakojimas: ką prisimena pokario vaikai apie tą laikmetį, bet labai skirtingose situacijose: vieni Lietuvoje (Jasiūno malūno istorija), kiti – būdami tremtyje, tai Vaidučio Kasperavičiaus ir jo žmonos istorija, o trečia istorija ir yra apie mokytoją Mykolą Kriaučiūną, dirbusį Subačiuje. Tai ir pabėgėlių tema, kaip motina su vaikais bėgo į užsienį, kaip šeima buvo išskirta ir kokios tragedijos vyko. Knygoje pateikiami kruopščiai autoriaus atrinkti faktai, autentiškos detalės, nes medžiaga rinkta archyvuose ir tyrinėjant privačius fondus, bendrauta su dar esančiais įvykių liudininkais ir su šeimų palikuonimis. Šiuo atveju, autentiški Rožės Kriaučiūnienės dienoraščiai apie vaikus, karą, išlikimą.
Paklaustas, ar vis dar sunku kalbėti apie pokarį, autorius pritarė, kad sunku prisiminti tą laiką. Pokaris, tarsi akivaras daug ką susiurbė, tai liūnas, į kurį nugrimzdo daugybė jo gimtojo kaimo žmonių likimų. Rašytojas nesistengia akcentuoti, kurie buvo vienoje ar kitoje barikadų pusėje, o rašo apie žmones, kurie turėjo tiesiog išgyventi tą sunkų laikmetį.
R. Vanagui rūpi, kaip gyvena visame pasaulyje išsibarstę anykštėnai, tad 1992 metais įkūrė Pasaulio Anykštėnų bendriją; taip bendraujama su anykštėnais iš viso pasaulio, leidžiamas ir patriotinis mėnraštis „Pasaulio anykštėnas". Rašytojas pastebėjo, kad labai skiriasi pokariniai ir dabartiniai emigrantai.
Renginio metu klausytojai išgirdo dvi ištraukas iš naujausios knygos, kurias perskaitė Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Janina Širvinskienė. Autorius atsakė į renginio dalyvių klausimus, pasidalino prisiminimais apie rašytoją Juozą Baltušį.
R. Vanagas, puikus pasakotojas, dokumentiškai pagrindžia gyvenimų istorijas, įjungdamas eilėraščių, šnekamosios kalbos intarpų, dienoraščio fragmentų, todėl istorijos tampa tokios įdomios ir skaitytojų mėgstamos. Rašytojas šmaikštus ir gyvenime, ir kūryboje. Renginio dalyviai įsigijo rašytojo knygų, čia pat gaudami ir autografą. Dėkojame rašytojui už padovanotas bibliotekai knygas.


Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibiliotekininkė 

 DSCF7170 DSCF7169 DSCF7172 
 DSCF7175  DSCF7186  DSCF7184