2007 m

Projektas „Skaitymo džiaugsmas“ (vadovė direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė) gavo dalinį Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programos finansavimą (2500 Lt). Jo tikslas – skatinti įvairaus amžiaus, įvairių socialinių grupių gyventojų skaitymą, ugdyti skaitymo įgūdžius, gerinti bibliotekininkų, švietimo įstaigų darbuotojų gebėjimus skatinant vaikus, jaunimą ir visą bendruomenę skaityti. Vykdant projektą organizuota:

  • Seminarai viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams, mokytojams, darželių auklėtojoms „Skaitymo skatinimas bibliotekoje“ ir „Gydanti žodžio galia“, kuriuose pranešimus skaitė Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro direktorė Aldona Augustaitienė, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Metodikos skyriaus vedėja Rita Paliukaitė, gydytoja psichiatrė, rašytoja, Klaipėdos universiteto mokslinė darbuotoja Jūratė Sučylaitė.
  • Susitikimai su rašytoju Algimantu Zurba ir jo naujų knygų pristatymai Šepetos A. Adamkienės pagrindinėje mokykloje ir Kupiškio VB. Renginiuose dalyvavo aktorė Gražina Urbonaitė, leidyklos „Gimtasis kraštas“ vyr. redaktorius Vytautas Stanelis.

Kitas Kupiškio VB vykdytas projektas „Atversk pasakos lapus ir raidelės pabus“ (vadovė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Jolita Janušonienė) taip pat gavo dalinį Skaitymo skatinimo programos finansavimą finansavimą (2000 Lt). Jis skirtas mažųjų kupiškėnų skaitymo skatinimui ir skaitymo įgūdžių formavimui nuo ankstyvos vaikystės, panaudojant įvairias bibliotekų veiklos formas.

  • Susitikimas su dailininke, vaikiškų knygelių autore Sigute Ach ir seminaras „Nerimti paišymai“
  • Integruotų pamokėlių ciklas „Kelionė po didžiųjų pasaulio pasakininkų knygas“.
  • Viktorinos „Astridos Lindgren pasakų pasaulis“ ir „Pasakų knygele, vesk mane į savo šalį“.
  • Teminės spaudinių ir vaikų piešinių parodos.
  • Už projekto lėšas (1225 Lt) nupirkta  70 fiz. vnt. knygų, kurios papildė Vaikų literatūros skyriaus fondus.

 

 

Kupiškio VB vykdė projektą „Sugrįžimai į tėviškę“ (vadovė Lina Matiukaitė), kurį dalinai finansavo (1000 Lt) Kultūros ministerijos Regionų kultūros rėmimo programa. Projektas skirtas kupiškėnų menininkų, rašytojų kūrybos ir veiklos sklaidai, Kupiškio bendruomenės kultūriniam ir informaciniam ugdymui. Programa vykdyta kartu su Kupiškio rajono savivaldybe ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija.

  • Kupiškio VB ir L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko susitikimai su poetu, literatūros kritiku Valdemaru Kukulu, vertėja, Vilniaus universiteto docente Genovaite Dručkute.
  • Parodų salėje veikė kupiškėnų Valdo Kopūsto fotografijų paroda „Visada yra dabar. Izraelis. Lietuva.“, parengtas parodos katalogas.
  • Išleistas lankstinukas „Kupiškio viešoji biblioteka kviečia“.

Kupiškio VB ir filialai dalyvauja Bilo ir Melindos Geitsų fondo iš dalies finansuojamame projekte „Bibliotekos pažangai“. Pateiktos 11 bibliotekų paraiškos (Kupiškio VB ir  Palėvenėlės, Rudilių, Salamiesčio, Šepetos, Šimonių, Virbališkių, Alizavos, Noriūnų, Skapiškio Subačiaus filialų).

Vidaus reikalų ministerijos projektui „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“  pateiktos 3 paraiškos (Adomynės, Juodpėnų ir Naivių filialų).