Renginiai

Iš ciklo „Subačiaus krašto ŠVIESUOLIAI“ – NIKODEMUI MICKEVIČIUI – 110

2022 02 17

Visuomenės veikėjas, fotografas Nikodemas Mickevičius gimė 1912 02 17 Dvariškiuose (Kupiškio r.). Buvo devintas vaikas šeimoje. Mokėsi Subačiaus geležinkelio stoties pradžios mokykloje, tarnavo pas ūkininkus. 1952–1955 m. su šeima gyveno Zarasuose, Kamajuose, vėliau iki 1972 m. dirbo Kupiškio melioracijos statybos valdyboje. Nuo jaunystės buvo aktyvus kultūrinio gyvenimo dalyvis ir įvairių veiklų organizatorius. 1924 m. dalyvavo Dainų šventėje Kaune. Nuo 18 metų, 34 metus giedojo Subačiaus miestelio ir stoties bažnyčių choruose, vaidino saviveikliniuose spektakliuose, kūrė jiems dekoracijas. Priklausė Subačiaus pavasarininkų kuopos valdybai. Domėjosi kraštotyra, išmokęs fotografuoti pokario metais Subačiuje įsirengė foto ateljė. Bandė verstis dailiaisiais amatais. Bendradarbiavo spaudoje.
Mirė 1996 12 29 Subačiuje. Palaidotas Stračnių kaimo kapinėse.
Kviečiu aplankyti virtualią parodą:
 
Audronė Bukienė
Subačiaus MP bibliotekininkė

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-24