Naujienos

Kupiškio rajone užaugęs, už Atlanto amžinai likęs...

2024 07 01

Liepos 2 dieną prisimename prieš 115 m. gimusį žinomą tautosakininką, knygų autorių, gyvenimo kelią pradėjusį Krasnavos vienkiemyje, šalia Kupiškio - Joną Balį.

Etnologas, tautosakininkas, filosofijos daktaras Jonas Balys gimė 1909 m. liepos 2 d. Krasnavoje. 1924 m. baigė Kupiškio progimnaziją ir įstojo į Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojų Petro Būtėno ir Jurgio Elisono įkvėptas susidomėjo liaudies buitimi ir kultūra, rinko tautosaką ir tautodailės pavyzdžius. Šiai veiklai turbūt turėjo įtakos ir motina, kuri vaikystėje jam dainavo kupiškėniškas dainas. 1930 m. buvo išspausdintas pirmasis J. Balio straipsnis „Kalėdų papročiai ir burtai”. 1928 m. įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą ir studijavo lituanistiką. Gabiam jaunuoliui švietimo ministerija davė stipendiją ir pasiuntė studijuoti į Austriją. Grįžęs dirbo Vytauto Didžiojo universitete ir apsigynė daktaro disertaciją. Nuo 1935 m. dirbo Lietuvių tautosakos archyvo vedėju. Jo iniciatyva buvo pradėtas leisti tęstinis leidinys „Tautosakos darbai” (1935–1940 m. išėjo 7 tomai). 1944 m. J. Balys su šeima pasitraukė į Vokietiją. Čia jis ne tik skaitė paskaitas, bet ir dirbo mokslinį darbą parašė ir išleido vieną geriausių savo veikalų „Lietuvių vedybos”. 1948 m. emigravo į JAV ir pradėjo dirbti Indianos universitete. Per dvi vasaras jis aplankė beveik visas didesnes lietuvių kolonijas. Tai atsispindėjo jo darbe „Lietuvių dainos Amerikoje” (1958, 1977). 36 knygų autorius. Svarbiausias darbas – 11 tomų „Lietuvių tautosakos lobyno“ (1951–1989). Atgavus Lietuvos nepriklausomybę Vilniuje išleista knyga „Lietuvių kalendorinės šventės“ (1992), 1998 m. pradėti leisti J. Balio raštai (5 t.). Apdovanotas J. Basanavičiaus premija (1999), Gedimino ordinu (1999). Minint 100-ąsias metines prie gimtosios sodybos Krasnavos kaime atidengta atminimo lenta. Gyveno Silver Spring (JAV). Mirė 2011 m. rugsėjo 9 d. JAV, Charlottesville miestelyje (Virdžinijos valstija).

Viešosios bibliotekos informacija


Paskutinį kartą redaguota: 2024-07-08