Renginiai

Intriguojančios mūsų krašto istorijos – almanachas „Kupiškis 2019“

2020 06 29

Mūsų krašto žmonių gyvenimo metraštis – almanachas „Kupiškis 2019“ ir šį kartą nudžiugino ir nustebino medžiagos gausa ir jos įvairove. Nepailstantis krašto metraštininkas Vidmantas Jankauskas ir Kupiškio viešoji biblioteka pakvietė į šio leidinio bei kitos kupiškėnų bibliotekos serijos knygos „Kukaukos šviesuliai“ pristatymą 2020 m. birželio 26 d. Nepaisant tikros vasariškos kaitros ir pokarantininės situacijos, tikri mūsų krašto kultūros, istorijos, etnografijos ir tarmės gerbėjai gausiai susirinkę kuklioje salėje dėmesingai išklausė almanacho autorių minčių, debiutuojančios poetės Mildos Narmontienės poezijos ir muzikinę programą – sudėtingus S. Rachmaninovo kūrinius fortepijonui atliko mūsų kraštietė Kauno kolegijos studentė Ugnė Čepkauskaitė.
Almanacho sumanytojas ir pagrindinis autorius, sudarytojas V. Jankauskas nepaliauja mus stebinti ne tik produktyvumu, bet ir straipsnių aktualumu, intriguojančiomis istorijomis, o mūsų kraštietis Alvydas Totoris iš tolimosios Suvalkijos, lieka mums ištikimas ir publikuoja didelį tyrimą – 1798 metų Kupiškio seniūnijos inventorių. Kodėl tas dvaro inventorius mums toks svarbus? Ieškant savo giminės istorijos, jos šaknų, šis, po didžiojo maro sekęs laikotarpis, leidžia sužinoti savo protėvių kilmę – nepraleiskime progos pasidomėti – čia rasite visų tuometinių Kupiškio miesto gyventojų pavardes, artimesnių ir tolimesnių kaimų gyventojų sąrašus ir jų prievolių dvarui dydį. Įdomus dalykas – jei galvojame, kad visi baudžiauninkai buvo varguoliai, tai toli gražu ne taip – neretas baudžiauninkas turėjo samdinių ir juos siųsdavo prievolių atlikti į dvarą.
Kokias dar intriguojančias istorijas rasite almanache? Išskirčiau dvi – V. Jankausko tyrimą „Slidūs istorinės atminties vingiai arba Vargstanti motinėlė ir jos grupė“ ir Janinos Brundzienės publikaciją „Pabėgimas iš Paryžiaus“. Pirmojoje V. Jankauskas remdamasis archyvine medžiaga ir amžininkų liudijimais išsamiai analizuoja sudėtingą pokario metų kovų laikotarpį mūsų rajone– pasakoja U. Vidžiūnienės grupės iš Bakšėnų kaimo virtimą plėšikaujančia banditine gauja, prisidengusią partizanų vardu istoriją – tai dar viena mūsų krašto pokario intriga verta ir prozos kūrinio, panašaus, kaip neseniai pristatyta Renatos Šerelytės knyga „Pro rūdijančią naktį“.
J. Brundzienės publikacija „Pabėgimas iš Paryžiaus“ kaip reta tiksliai aprašo šiuolaikinę situaciją Prancūzijoje – didžiuliai kultūrinės migracijos iššaukti pokyčiai labai pakeitė Paryžių, visą Prancūziją – galvojantiems, kad užsieniuose puikus gyvenimas, verta atidžiai perskaityti šį straipsnį – nors rašytas 2015 m. ,bet šiandien galima autorės įžvalgas ir apmąstymus laikyti pranašiškais.
Almanache rasite ir puikių V. Jankausko iliustruotų fotografijomis straipsnių apie kupiškėnus nepriklausomybės kovose, Kupiškio kareivinių istorijos epizodus, ilgą Tomo Vidugirio atsiminimų publikaciją
apie pirmąją bolševikų okupaciją, – ir daug kitų iliustruotų, įdomių straipsnių: Prano Juozo Žilinsko „Kelionė į Lietuvą“, Lino Valbasio „Toks mano kelias“ ir kt. – besidomintys skaitytojai suras šiuos ir kitus straipsnius almanache. Priminsiu, kad šį almanachą galite rasti Kupiškio viešojoje bibliotekoje.
Puikus ir kitas V. Jankausko tyrinėjimo rezultatas – knyga „Kukaukos šviesuliai“ – ją taip pat rasite mūsų bibliotekoje. Kur ta vietovė, tokiu intriguojančiu pavadinimu? Kokie žmonės verti šviesulių vardo ten gyveno? Kodėl Maksvyčių septynmetė mokyklos mokytoja S. Karoblytė nešiojo juodą raištį dengiantį dešiniąją akį? Visa tai sužinosite perskaitę šią knygą – iki susitikimo bibliotekoje.
Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius Algirdas Venckus
Foto:
R. Vilčinskienės
J. Pipynienės
L. Matiukaitės

Paskutinį kartą redaguota: 2021-10-20