Naujausia knyga

Dievo įsiveržimas

2020 08 11

„Dievo įsiveržimas“ – nauja knyga apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu
Į Kryžiaus Joną neretai žvelgiame kaip į visiško savęs atsižadėjimo reikalaujantį asketą. Kartais gali atrodyti, kad jo griežtumas pernelyg sunkus mūsų silpnumui. „Ar Kryžiaus Jonas galėtų mus suprasti, jei kalbėtume apie tamsiąsias savo gyvenimo puses? Ar jis buvo atsidūręs ties tokia riba, kurią peržengus viskas, regis, sudūžta?“ – klausia knygos autorius.
Nors šv. Kryžiaus Jonas beveik nevartoja įvardžio „aš“, Dievo patirtis, apie kurią jis kalba savo raštuose, yra neatsiejama nuo jo gyvenimo, kuriame taip pat buvo dienų, kai „Dievas atrodė tolimas, netgi svetimas, o Jonas jautėsi Jo nepažįstąs…“ Tėvas Iain Matthew mums atskleidžia, kaip nuo pat vaikystės šv. Kryžiaus Jono gyvenimo įvykiai bei Dievo patirtis pynėsi į vientisą audinį ir kaip visa tai kūrė jį kaip žmogų. Remdamasis liudininkų pasakojimais, autorius išryškina gal šiek tiek mažiau žinomus šventojo bruožus: kantrybę, atvirumą, gebėjimą paprastai ir nuoširdžiai bendrauti, geraširdiškumą, švelnumą, džiugią ramybę… Drauge šv. Kryžiaus Jonas priešinasi vaizduotės ir žmogiškų svajų sukurtam Dievui, panašesniam į stabą, o ne į realybę, ir leidžiasi į kelionę su gyvuoju Dievu, leidžiasi uždegamas Jo ugnies ir ryžtasi pats tapti meilės liepsna… Leistis į tokią kelionę jis skatina ir mus.
Šiandien, kai mus taip traukia „besvoris“, labai mažai tereikalaujantis dvasingumas, kuriame gausu „greito veikimo“ pamaldumo praktikų, kai siekiame priversti Dievą žūtbūt įvykdyti mūsų valią, ši knyga mus kviečia įdėmiau pažvelgti į mūsų santykį su Dievu, užduoti sau tam tikrus klausimus ir maldoje paieškoti atsakymų. Ši knyga ragina stengtis labiau pažinti Dievą, mokytis gilesnės maldos, siekiančios toliau, nei mūsų prašymai, reikalavimai, troškimai. Esame kviečiami išdrįsti tiesiog būti su Dievu, kuris nuolatos yra su mumis, leisti Jam vesti mus net per tuštumą, žinant, kad „joje atsiskleis gilesnė bendrystė“. Esame drąsinami atsiverti „Dievo įsiveržimui“, mokytis atpažinti Jį „čia“ ir „dabar“. Pasak tėvo Iain Matthew, toks susitikimas perkeičia mūsų sielos gelmes, o drauge ir visą pasaulį.
Iš anglų ir ispanų kalbų vertė
sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD
Redaktorė Elvyra Kučinskaitė

Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-11