Renginiai

Nutolusi paukštė

2020 11 13

Nutolusi pakrantė – Lietuva.
Žvelgiu į šiaurę – ten širdis jos plaka,
Tenai ir sielvarte jinai tebėr gyva...
Nespės pakirsti paskutinę sodų šaką –
Ir paukštė ten grįžtančio pavasario ten vėl giedos laisvi !
(Stasys Santvaras)
 
Šios eilės – vienos iš knygos, kurios gautos dovanų iš į Ameriką emigravusio lietuvio J. G. Skaisčio. Salamiesčio biblioteką ši dovana pasiekė 1995 metais per mokyklos 400 metų jubiliejų. Knygos – iš asmeninės J. G. Skaisčio bibliotekos, nes pažymėtos asmeniniu spauduku. Dauguma knygų susijusios su Lietuvos istorija, kalba. Keletas knygų grožinės literatūros, poezijos, katalikų bažnyčios kronikos. Ši dovana turi išliekamąją vertę, nes knygos spausdintos 1945, 1948, 1956 metais Vokietijos, Amerikos leidyklose ir skirtos Amerikos išeivijai. Apie Paį J. G. Skaistį informacijos labai mažai. Manoma, kad kilęs iš ne tolimo Stuburų kaimo. Emigravo į Kanadą, gyveno Hamiltono mieste. Išeivijos lietuvių dienraštyje „Draugas“ pavyko rasti informaciją, kad jo veikla buvo susijusi su kredito kooperatyvu „Talka“.
Nutariau padaryti dovanotų knygų parodą, kurią pavadinau „Nutolusi paukštė“. Ši paroda unikali savo turiniu, neįprasta – savo išdėstymu, turinti tautinę vertę.
 
G. Laucienė
Salamiesčio padalinio bibliotekininkė
Foto G. Laucienės

Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-16