Virbališkių kaimo kapinės

Antanas Barzdžiukas

1872 - 1944

Antanas Barzdžiukas

Ūkininkas, visuomenininkas, pirmasis „Senovinių kupiškėnų vestuvių piršlys Antanas Barzdžiukas gimė 1872 06 03/15 Virbališkiuose (Kupiškio r.). Mokėsi Virbališkių liaudies mokykloje, dirbo Virbališkių valsčiaus raštininku. Buvo išvykęs į JAV, kur dirbo pianinų fabrike. 1909 m. grįžo į Lietuvą, ėjo Jutkonių seniūnijos seniūno, Palėvenėlės parapijos maršalkos, Virbališkių pradžios mokyklos tėvų komiteto pirmininko pareigas. „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ dalyvis. Rinko atsiminimus apie senovines vestuves, jų papročius, pats kūrė piršlio kalbas. 1928 m. pirmą kartą buvo suvaidintos „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ Pyragių Beržytėje. Draugavo su etnografu bei kraštotyrininku Baliu Buraču, kuris labiausiai ir išgarsino A. Barzdžiuką. Mirė 1944 08, palaidotas Virbališkių kaimo kapinėse.“

Antano Barzdžiuko kapas

Janina Barzdžiukaitė

Gydytoja psichiatrė Janina Barzdžiukaitė gimė 1939 11 11 Virbališkiuose (Kupiškio r.). Mokėsi Virbališkių aštuonmetėje, Kupiškio vidurinėje, Kauno medicinos mokyklose. 1965 m. baigusi studijas Vilniaus universitete dirbo dėstytoja Vilniaus medicinos mokykloje. Nuo 1968 m. dirbo Vilniaus psichoneurologinėje ligoninėje dispanserio psichiatre, ordinatore, vedėja, o nuo 1986 m. – šios ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja. 1986–1995 m. ir 1997 m. Vilniaus miesto vyriausioji psichiatrė. Nuo 1998 m. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja. Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentė (1995–1997), Ženevos iniciatyvinės psichiatrijos reformų grupės narė, leidinio „Psichiatrijos aktualijos“ atsakingoji redaktorė, daugelio mokslinių straipsnių autorė. Viena iš Psichiatrijos įstatymo kūrėjų (1995). Mirė 2018 07 11, palaidota Virbališkių kaimo kapinėse.

Janinos Barzdžiukaitės kapas

Kapinių vieta