Uoginių kaimo kapinės

Adomas Petrauskas

1914 - 2004

Adomas Petrauskas

Kraštotyrininkas, muziejininkas Adomas Petrauskas gimė 1914 10 06 Uoginių kaime (Kupiškio r.). Ketverius metus lankė Uoginių pradžios mokyklą. 1935–1936 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės Jonušo Radvilos 1 husarų pulke. 1948 m. išrinktas Uoginių kolūkio pirmininku. Teko dirbti brigadininku, staliumi, bitininku. Kraštotyra susidomėjo anksti, rinko įdomesnius apylinkės akmenis, kuriais išpuošė savo sodybą, trobos kambarius. Sukaupė nemažai senovinių buities daiktų, fotografijų, spaudinių. 1969 m. savo sodybos klėtelėje įkūrė muziejų, kuris greitai tapo vienu iš labiausiai lankomų objektų Kupiškio krašte. 1996 m. sukauptas vertybes padovanojo Kupiškio rajono savivaldybei, buvo įkurtas Kupiškio etnografijos muziejaus filialas. Fondą sudaro daugiau kaip 3800 raštijos, fotografijos, dailės, buities, gamtos eksponatų. A. Petrauskas buvo Kupiškio krašto Garbės pilietis (2001 m.). Mirė 2004 12 11, palaidotas Uoginių kaimo kapinėse.

Adomo Petrausko kapas

Kapinių vieta