Švedukalnio senosios kapinės

Bronius Bickus

1934 - 2018

Bronius Bickus

Tautodailininkas, medžio drožėjas, kalvis Bronius Bickus gimė 1934 01 15 Totoriuose (Kupiškio r.). Medžio darbus pamėgo dar vaikystėje iš tėvo, garsaus apylinkės staliaus. 1948 m. kartu su tėvais ištremtas į Sibirą (Irkutską). Gamino suomiškus peilius, rogutes, slides, žaislus, plataus vartojimo gaminius iš medžio. Buvo V kategorijos meistras-stalius. Grįžęs į Lietuvą dirbo elektriku, laisvu laiku drožė skulptūrėles, kalė metalines tvoreles, „saulutes“. Priklausė Liaudies meno draugijai, dalyvavo parodose. 1990 m. išdrožė 3 skulptūras atstatomo Skapiškio Blaivybės paminklo nišoms, nukalė metalinį kryžių –„saulutę“. Sukūrė kryžių ansambliui „Žuvusiems už Tėvynę“ Skapiškio kapinėse. Pačio suprojektuotą savo sodybą puošia stogastulpis, drožiniai, lipdiniai bei darbai iš metalo. B. Bickaus darbų turi Kupiškio etnografijos muziejus, Skapiškio pagrindinė mokykla, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir JAV. Mirė 2018 05 07, palaidotas Švedukalnio senosiose kapinėse.

Broniaus Bickaus kapas

Kapinių vieta