Suvainių kaimo kapinės

Adomas Sadula

1907 - 1997

Adomas Sadula

Liaudies dainininkas, tautosakos pateikėjas Adomas Sadula gimė 1907 11 17 Suvainiuose (Kupiškio r.). Buvo jauniausias vaikas 8 vaikų šeimoje. Mokėsi pradžios mokykloje. Turėjo idealią muzikinę klausą ir labai gražų balsą. 50 metų giedojo Palėvenėlės bažnyčios chore, su kuriuo 1928 m. dalyvavo II dainų šventėje Kaune. Giedodavo šermenyse, lankė Palėvenėlės kultūros namų pagyvenusių žmonių chorą, dalyvavo rajono meno saviveiklos apžiūrose Kupiškio kultūros namuose. Dainavo duetu su Barbora Šalučkaite, Albina Žiūkiene. A. Sadulos dainas užrašinėjo D. Krištopaitė, įrašai daryti Vilniaus įrašų studijoje. 1979 m. dėl melioracijos nugriovus sodybą Suvainiuose, persikėlė gyventi pas dukrą į Pasvalį. Mirė 1997 02 23, palaidotas Suvainių kaimo kapinėse.

Adomo Sadulos kapas

Kapinių vieta