Subačiaus miestelio kapinės

Vincentas Karoblis

1866 - 1939

Vincentas Karoblis

Teisininkas, valstybės veikėjas, teisingumo ministras Vincentas Karoblis gimė 1866 09 08/20 Natiškiuose (Biržų r.). Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, studijavo teisę Kijevo universitete. Nuo 1895 m. dirbo Rygos apygardos teismo sekretoriaus padėjėju, vėliau sekretoriumi. Nuo 1908 m. Vitebsko apygardos teismo vyr. notaras. I pasaulinio karo metų Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vitebsko skyriaus įkūrėjas ir pirmininkas, Tatjanos komiteto narys, iki 1917 m. ėjo pašalpų komisijos pirmininko pareigas. 1918 m. grįžo į Lietuvą, prisidėjo prie Teisingumo ministerijos kūrimo. Nuo 1919 m. Kauno apygardos teismo narys, renkant Steigiamąjį seimą – II rinkimų apygardos komisijos pirmininkas. VI Kazio Griniaus (1920 06 19–1922 02 02), VII Ernesto Galvanausko (1922 02 02–1923 02 23, VIII Ernesto Galvanausko (1923 02 23–1923 06 29), XII Leono Bistro (1925 09 25–1926 06 15) Ministrų kabinetuose buvo teisingumo ministras. Kaip Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas 1926 m. išrinktas į III seimą. Trumpai ėjo valstybės kontrolieriaus pareigas. 1927 m. paleidus Seimą, liko be darbo, gyveno Kaune. Laisvą laiką leisdavo žmonos Vlados Laumenskaitės ūkyje Kukaukoje (Kupiškio r.). Mirė 1939 05 25, palaidotas Subačiaus miestelio kapinėse.

Vincento Karoblio kapas

Laurynas Algimantas Skūpas

1937 - 2005

Laurynas Algimantas Skūpas

Kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, esperantininkas Laurynas Algimantas Skūpas gimė 1937 08 10 Salamiestyje (Kupiškio r.). Dar vaikystėje su tėvais persikėlė į Subačiaus miestelį. 1955 m. baigė Subačiaus vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute ir Maskvos užsienio kalbų institute. Nuo 1964 m. Vilniaus universiteto prancūzų kalbos katedros dėstytojas, docentas, 19701980 m. stažavosi Paryžiaus, Briuselio, Maskvos universitetuose. 19921995 m. dėstė lietuvių kalbą Paryžiaus Rytų kalbų institute, išleido lietuvių kalbos vadovėlį prancūzakalbiams. Vadovavo Lietuvos esperantininkų asociacijai, nuo 1989 m. vedė Lietuvos radijo laidas esperanto kalba. Poliglotas, laisvai kalbėjo rusų, lenkų, ispanų, vokiečių, prancūzų, italų, provanso, turkų, esperanto kalbomis. Mirė 2005 01 10 Vilniuje, palaidotas Subačiaus miestelio kapinėse.

Lauryno Algimanto Skūpo kapas

Kapinių vieta