Puponių kaimo senosios kapinės

Juozas Bukėnas

1873 - 1957

Juozas Bukėnas

Valstietis, visuomenės veikėjas Juozas Bukėnas gimė 1873 m. Bukonių kaime (Kupiškio r.). Mokėsi pas daraktorių P. Zuozą Šalnakundžių kaime, baigė rusišką pradžios mokyklą, pats lavinosi. Skaitė draudžiamą lietuvišką spaudą, bendravo su knygnešiais A. Deveikiu, Povilu Petroniu, Lionginu Stanioniu. Vėliau ėmėsi platinti socialdemokratinę literatūrą, jai saugoti savo sodyboje Bukonyse turėjo slėptuvę. LSDP Kupiškio skyriaus valdybos narys (1903). Aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliucijos įvykiuose: rūpinosi mitingų organizavimu, atsišaukimų platinimu, savo namuose laikydavo hektografą, turėjo ginklų sandėlį. Ūkio darbų nemėgo, užtat nestokojo visuomeninių pareigų: buvo valsčiaus šimtininkas (1903–1906), valsčiaus teismo narys, Puponių seniūnijos seniūnas. Apie 1923 m. atsidalino nuo brolių: pasiėmė po pora hektarų miško ir ariamosios žemės Medinų miške, tėvų klėtelę, pasistatė daržinėlę, tvartelį. Čia buvo Šalnakundžių, Akmenių, Šapalų ir gretimų kaimų vyrų suėjimo, politinių pašnekesių vieta. Jis buvo Lietuvos ir pasaulio įvykių, apylinkės kaimų istorijų žinovas. Juozo Baltušio romano „Sakmė apie Juzą“ pagrindinio herojaus prototipas. Mirė 1957 12 20 Bukonių kaime, palaidotas Puponių kaimo senosiose kapinėse.

Juozo Bukėno kapas

Kapinių vieta