Fotografijos Loretos Aleksiejūnienės, Laimos Čejauskienės, Laimutės Dešrienės, Irenos Gasparonienės, Vidmanto Jankausko, Aušros Jonušytės, Juozo Kraujūno, Mildos Levickienės, Ritos Liogienės, Evelinos Lučinskienės, Lidijos Mačiulienės, Linos Matiukaitės, Egidijos Namiejūnienės, Jolitos Pipynienės, Rūtos Radavičienės, Romualdo Rakausko, Sandros Škinderytės, Jolantos Vosylienės, taip pat iš Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių.