Miliūnų kaimo kapinės

Liudvikas Šeštokas

1935 - 2003

Liudvikas Šeštokas

Agronomas, literatas Liudvikas Šeštokas gimė 1935 02 19 Miliūnų kaime, (Kupiškio r.). 1940–1945 m. lankė pradžios mokyklą, 1950–1953 m. mokėsi vakarinėje septynmetėje mokykloje. Jaunystėje dirbo laiškininku, elektriku ir traktorininku, o baigęs Salų žemės ūkio technikumą – „Vienybės“ kolūkio brigadininku, agronomu, sandėlininku. Daugiau nei 40 metų L. Šeštokas buvo periodinės spaudos bendradarbis: spausdino straipsnius, vaizdelius, eilėraščius, noveles rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. Jis taip pat pasižymėjo kaip dainininkas, šokėjas, muzikantas ir aktorius. 1998 m. susikūrus Kupiškio rajono literatų klubui „Lėvens balsai“ buvo pirmasis pirmininkas (iki 2001 m.). 1994 m. pasirodė jo publicistikos ir novelių knygelė „Prisiminimų upė“, kurioje atspindima Miliūnų kaimo istorija ir žmonių likimai. 1999 m. išėjo poezijos knygelė „Meilė paslaptis saugo“. Mirė 2003 04 06, palaidotas Miliūnų kaimo kapinėse.

Liudviko Šeštoko kapas

Kapinių vieta