Lukonių kaimo kapinės

Povilo Šukio statyta koplyčia

Nežinoma - 1944

Povilas Šukys

Lukonių koplytėlės statytojas Povilas Šukys (gimimo metai ir vieta nežinoma) buvo našlaitis, savamokslis meistras, keliaudavo iš vienos meistrystės vietos į kitą. Turėjo ir savo nedidelius namelius Palaukių kaime (Panevėžio r.). 1938 m. pradėjo statyti Lukonių kaimo koplytėlę, visą statybos laikotarpį gyveno lukoniečio A. Varnausko šeimoje. 1939 m. statybos darbai buvo baigti. 1943 m. žiemą peršalo, susirgo ir 1944 m. mirė, palaidotas Lukonių kaimo kapinėse. Paminklas pastatytas A. Varnausko šeimos lėšomis.

Povilo Šukio kapas

Kapinių vieta