Laukminiškių kaimo kapinės

Jadvyga Gabriūnaitė

1936 - 1990

Jadvyga Gabriūnaitė

Poetė, pedagogė Jadvyga Gabriūnaitė gimė 1936 09 10 Laukminiškiuose (Kupiškio r.). 1944–1951 m. mokėsi Jutkonių pradinėje ir Virbališkių septynmetėje, 1951–1957 m Kupiškio vidurinėje mokyklose. 1957–1958 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1966 m. Vilniaus universitete baigė bibliotekininkystę. Dirbo Šiaulių pedagoginiame institute. Rašyti pradėjo mokykloje, nuo 1971 m eilėraščius spausdino respublikinėje spaudoje. Išleido eilėraščių knygą „Vardynos“ (1978). Daug eilėraščių liko rankraščiuose. Kūrybos temos įvairios – gimtinė, jos ilgesys, gamta kaip nuolatinio atsinaujinimo simbolis, meilė ir gyvenimas kaip amžinosios vertybės. Mirė 1990 06 13, palaidota Laukminiškių kaimo kapinėse. 2018 m. kunigo Justo Jasėno iniciatyva išleista J. Gabriūnaitės poezijos knyga „Prisilietimas prie dilgelės“.

Jadvygos Gabriūnaitės kapas

Kapinių vieta