Gindvilių kaimo kapinės

Aldona Adelė Čiurlytė

1923 - 2014

Aldona Adelė Čiurlytė

Mokytoja, Lietuvos garbės kraštotyrininkė Aldona Adelė Čiurlytė gimė 1923 02 03 Gindviliuose (Kupiškio r.). Mokėsi Kupiškio gimnazijoje. 1959 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo istorijos mokytojos specialybę. Dirbo Virbališkių pradinės, Virbališkių septynmetės mokyklų mokytoja, 1960–1978 m. Virbališkių aštuonmetės mokyklos direktore. Dirbdama su jaunaisiais kraštotyrininkais parengė daug labai gerai įvertintų kraštotyros darbų, kurių dalis perduota Istorijos instituto Etnografijos skyriui. Kraštotyros darbai įvertinti LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos II laipsnio diplomu, garbės, pagyrimo ir padėkos raštais, Kupiškio rajono savivaldybės Pagarbos raštu. Mirė 2014 11 25, palaidota Gindvilių kaimo kapinėse.

Aldonos Adelės Čiurlytės kapas

Kapinių vieta