Dailiūnų kaimo kapinės

Aliutė Elena Markevičiūtė

1923 - 2017

Aliutė Elena Markevičiūtė

Mokytoja, literatė, kraštotyrininkė Aliutė Elena Markevičiūtė gimė 1923 04 29 Skapiškyje, mokėsi miestelio pradžios mokykloje ir Kupiškio gimnazijoje. 1946–1949 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1957–1963 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Dirbo Rokiškio, Kupiškio, Anykščių, Utenos, Kavarsko rajonuose. Mokytojavo Skapiškio, Užpalių, Svėdasų, Taujėnų, Varaniškių, Čivonių, Naivių ir kitose mokyklose. Paskutinė darbo vieta (1987–1991 m.) – Skapiškio vidurinė mokykla. Dirbdama mokytoja rašė straipsnius kraštotyros tema, vadovavo jaunųjų miškininkų būreliui. Rašė eilėraščius, priklausė Svėdasų literatų klubui „Sietuva“. Išleido kraštotyros knygą „Skapiškis“ (1999), eilėraščių rinkinius „Pabarėliai“ (2007) ir „Tylos kalbėjimas“ (2009). Parašė keletą straipsnių „Kupiškėnų enciklopedijai“. Mirė 2017 01 10, palaidota Dailiūnų kaimo kapinėse.

Aliutės Elenos Markevičiūtės kapas

Stanislava Mažeikytė

1927 - 2019

Stanislava Mažeikytė

Mokytoja, kraštotyrininkė Stanislava Mažeikytė gimė 1927 06 01. Mokėsi Skapiškio progimnazijoje. 1949 m. baigė parengiamuosius kursus (gimnaziją) prie Vilniaus universiteto, 1955 m. – Šiaulių mokytojų institutą, 1964 m. – Vilniaus pedagoginį institutą (neakivaizdžiai) ir įgijo istorijos mokytojo specialybę. 1949–1953 m. dirbo Uoginių, Sodelių, Skapiškio pradžios mokyklų mokytoja, 1955 m. – Mockaičių (Tytuvėnų r.) septynmetės mokyklos, 1955–1983 m. Skapiškio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, 1972–1983 m. direktoriaus pavaduotoja. Organizavo Blaivybės paminklo Skapiškyje atstatymą (1990), rinko kraštotyrinę medžiagą apie Skapiškio amatininkus, suomių karių kapus Švedukalnyje, Kalvarininkų gatvės istoriją. Sudarė ir išleido knygą „Skapiškis“ (1999), leidinį „Skapiškio miestelio Dariaus ir Girėno g. (Kalvarininkų) istorija“ (2009). Mirė 2019 02 04, palaidota Dailiūnų kaimo kapinėse.

Stanislavos Mažeikytės kapas

Kapinių vieta