Čivonių kaimo kapinės

Genovaitė Masiulytė

1920 - 2016

Genovaitė Masiulytė

Mokytoja Genovaitė Masiulytė gimė 1920 09 04 Čivonyse (Kupiškio r.). Mokėsi Čivonių pradžios, Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1939–1941 m. Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1954–1962 m. neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. Pirmoji darbovietė 1941 m. buvo Didžprūdžių pradžios mokyklos Bikonių kompleksas. Vėliau — Keginių mokyklos mokytoja, vedėja, direktorė. Nuo 1954 m. Skodinių mokyklos mokytoja. Nuo 1966 m. Didžprūdėlių aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 1971 m. šios mokyklos direktorė. 1976 m. išėjo į pensiją, gyveno Noriūnuose. 1980–1981 m. Noriūnų aštuonmetėje mokykloje dirbo su šešiamečiais. LTSR nusipelniusi mokytoja (1968 m.), išskirtinė asmenybė, aukštos vidinės kultūros, didelės inteligencijos ir erudicijos, darbštumo, meilės visiems pavyzdys. Mylėjo savo gimtąjį Čivonių kaimą, rengė jo gyventojų susitikimus. Knygos „Čivonių kaimas“ bendraautorė, Kupiškėnų enciklopedijos bendradarbė. Mirė 2016 09 29, palaidota Čivonių kaimo kapinėse.

Genovaitės Masiulytės kapas

Kapinių vieta