OBELIS, KURI NEBEŽYDĖS: Zitos Lukošiūtės atminimui

Šiais metais minime kupiškėnės poetės, žurnalistės Zitos Lukošiūtės-Staškūnienės 70-ąsias gimimo metines. Deja, šiai talentingai ir kūrybingai asmenybei likimas lėmė gyventi ir kurti tik 40 metų – mirė ji 1992-jų žiemą nuo autoavarijos metu patirtų sunkių traumų.
Zitos gyvenimas susietas ir su Kupiškio viešąja biblioteka – čia ji dirbo septynerius metus, bet vis svajojo apie žurnalistiką – rajono laikraščiuose išdirbo beveik aštuonerius metus, čia pasitiko ir savo lemtį.  
Zitos Lukošiūtės-Staškūnienės atminimui ir skiriama ši virtuali paroda, kurioje informacija apie jos gyvenimą ir kūrybą, daug nuotraukų, rankraščių faksimilės, bibliografija, atminimo įamžinimui skirti renginiai, bendradarbių ir bičiulių atsiminimai, pagal poetės žodžius sukurtos dainos.

Virtualią parodą

apžvelkite, naudodamiesi rodyklėmis, o nuotraukų aprašus perskaitysite, paspausdami ant jų.
Parodoje panaudotos nuotraukos ir kiti dokumentai iš Kupiškio viešosios bibliotekos ir laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redakcijos archyvų, Virginijos Juškienės, Linos Matiukaitės ir Jurgitos Rulienės asmeninių albumų. 

Parodą parengė Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-06 08:29