Naujienos

Vytautas Venckus

2022 05 13

Vytautas Venckus (1922–1997) – vienas žymiausių Lietuvos muzikologų, unikalių radijo laidų „Koncertas-prisiminimas“ vedėjas, pedagogas. Šioje knygoje – V. Venckaus prisiminimai, dienoraščiai, laiškai, populiariausios paskaitos, straipsniai, recenzijos, atsiminimai apie jį.
Tėvas Pranas Venckus, Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, tarnavo Lietuvos-Latvijos pasienio muitinės pereinamajame punkte. Motina – Natalija Kripaitytė-Venckienė (g. 1898 m. Laižuvoje). Vytautui sulaukus trijų mėnesių amžiaus, tėvai persikėlė į Mažeikius, kur gyveno iki 1927 m. gruodžio mėn., po to į Sedą, čia 1930–1932 m. lankė Sedos pradžios mokyklą. 1932 m. rudenį susirgus tėvui persikėlė gyventi į Laižuvą. Laižuvoje tęsė mokslą 3-ame skyriuje, 1934 m. buvo skautas, 1935 m. baigė Laižuvos prad. mokyklą (4 sk.). Laižuvoje prabėgo vaikystė, jaunystė. 1935–1939 m. mokėsi Mažeikių gimnazijoje. Mokydamasis Mažeikiuose pamėgo smuiką, kuriuo groti pamokė buvęs Mažeikių styginių orkestro smuikininkas Jachimavičius. 1939–1940 m. dirbo Laižuvos valsčiaus savivaldybės raštininku. 1953 m. baigė Vilniaus konservatoriją. 1948–1957 m. dėstė Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar M. K. Čiurlionio menų gimnazija), nuo 1957 m. dėstė Lietuvos valstybinės konservatorijos Muzikos teorijos katedroje. Dirbo iki 1989 m. (kol išėjo į pensiją).
Parašė du muzikos solfedžio vadovėlius (1955, 1968 m.), muzikos straipsnių. Rengė radijo laidas

 

Jūratė Samulionienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-16