Naujienos

Kviečiame dalyvauti viktorinoje

2022 09 19

„Žymūs kupiškėnai ir jų atminties ženklai – 1“ 

Kupiškio krašte gimė, augo, gyveno, dirbo nemažai žymių žmonių. Kupiškio viešoji biblioteka sumanė surinkti informaciją apie žymių kupiškėnų atminties įamžinimo ženklus ir įgyvendina projektą „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė.
Panaudojant šiuolaikines technologijas, sukurtas interaktyvus žemėlapis, kuriame ir pateikiama iš įvairių šaltinių surinkta ir susisteminta informacija apie žymių kupiškėnų atminimo įamžinimo vietas ir ženklus Kupiškio krašte: memorialines (atminimo) lentas, paminklus, paminklinius akmenis, gimtąsias sodybas, gatvės meno kūrinius, žymių asmenų vardais pavadintas įvairias institucijas, gatves, aikštes, skverus, parkus, konkursus, festivalius, premijas ir kt.
Labai tikimės, kad  nauja inovatyvi ir plačiam vartotojų ratui pasiekiama paslauga pasitarnaus efektyvesniam Kupiškio krašto kultūrinio identiteto stiprinimui ir pažinimui, žymių kupiškėnų atminimo gaivinimui, išsaugojimui, platesnei jų veiklos sklaidai.
Į šios viktorinos klausimus ir padės jums atsakyti interaktyvus žemėlapis https://www.kupiskiovb.lt/atminties-zenklai/, kuriame jau rasite informaciją apie 51 kupiškėno atminimo įamžinimą. Tai yra asmenys, kurie Kupiškio krašte yra gimę arba ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvenę, dirbę. Jau suregistruota 99 atminties ženklai, žemėlapyje 111 žymų. Sėkmės.

                                                           Projekto „Atminties erdvės ir ženklai Kupiškio krašte“ vadovė,
                                                                       Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-19