Naujienos

Subačiaus MP pokyčiai rajone įvertinti I-ąją vieta

2022 12 19

Fotokonkursas „Ar matai, kaip keičiasi Kupiškis?“ buvo skirtas fiksuoti, kaip Lietuvos miestai, miesteliai pasikeitė ES investicijų dėka. Fotoistorijų konkursas buvo organizuojamas siekiant atskleisti, kaip regionų gyventojų akimis pasikeitė gyvenimas Lietuvoje per 20 metų: kaip veidą pakeitė jų miestas ar miestelis, rajonas ar kaimelis, kaip prie jo per pastarąjį dvidešimtmetį prisilietė Europos Sąjungos (ES) investicijos, kurių per šį laikotarpį buvo panaudota beveik 20 milijardų eurų. Fotokonkursas buvo organizuojamas spalio 1 – lapkričio 11 dienomis. Konkurso sąlygos labai tiko Subačiaus miesto padaliniui, todėl jame dalyvauti nusprendusi bibliotekininkė Audronė Bukienė konkursui nusiuntė išsamų aprašą, apie Subačiaus miesto bibliotekai  neįprastus ir reikšmingus 2013-uosius  metus. „Viltinga 2013-ųjų metų pradžia džiuginanti. Kultūros namų pastatas, kurio antrame aukšte įsikūrusi biblioteka – bus remontuojami.  Projektas „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone sudarymas“ prasideda. Projekto įgyvendinimui buvo skirta finansinė parama iš Europos Sąjungos fondų programų, Lietuvos valstybės ir Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projektas įgyvendino 2007 – 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ tikslus ir uždavinius. Pagrindinis projekto tikslas – kompleksiškai spręsti Subačiaus miesto problemas, modernizuojant viešuosius pastatus, gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką. Pagal šį projektą buvo rekonstruota Aukštaičių aikštė, kuri naudojama kaip privažiavimas prie svarbiausių Subačiaus miesto objektų: kultūros namų pastato, vaikų lopšelio-darželio, gimnazijos bei sporto aikštyno. Vykstant renovacijai biblioteka laikinai įsikuria Subačiaus seniūnijoje. Tų pačių metų pabaigoje, pilnai renovuotame pastate, antrame aukšte,  biblioteka įsikelia į atnaujintas erdves. Modernios, šiltos,  jaukios patalpos, teikiamų mokamų ir nemokamų paslaugų gausa, tikėtina, pateisina bibliotekos lankytojų lūkesčius. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus miesto padalinys iki šiol išlieka didžiuliu traukos centru“. Šie 2013 metų vykę pokyčiai Subačiuje aprašyti, nusiųsti konkursui: konkursas@esminiaipokyciai.lt ir Kupiškio rajone įvertinti I-ąja vieta. Konkurso organizatoriai įsipareigojo tris geriausių darbų autorius apdovanoti prizais. Darbus vertino regioninių laikraščių redakcijos. Kiekvienos vietos redakcijos išrinkti nugalėtojai pateko į antrąjį konkurso etapą, kuriame  varžytasi dėl pagrindinio ministerijos įsteigto prizo – sveikatingumo savaitgalio pasirinktame SPA centre.

Subačiaus MP bibliotekininkė Audronė Bukienė 

Ištrauka ir nugalėtojos istorijos: Kupiškėnų mintys“ Nr.97 (10528)


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-19