Naujienos

Savo tautiečių kapais užsienyje rūpinasi ne tik lietuviai

2021 07 08

Valstybės šventės, liepos 6-osios metu, vykusios Kupiškio krašto kultūrai nusipelniusių žmonių pagerbimo metu, buvo įteiktas neįprastas apdovanojimas – Vokiečių karių kapų globos tautinės sąjungos Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. padėkos raštas ir sidabro garbės kryžius. Daugiau kaip tūkstantį kilometrų siekiantį atstumą įveikę svečiai iš Vokietijos – atsargos papulkininkis Frank Baganz, seržantas majoras Marc-Andre Goerke, štabo seržantas Jeans Schulzen atvyko tik tam, kad pagerbtų Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės parapijos skyriaus vadovę Aldoną Ramanauskienę už pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapų priežiūrą. Garbingas apdovanojimas įteiktas ir visam Palėvenės parapijos skyriui – atminimo medalis ir jį lydintis padėkos raštas. Apdovanojimą pristatęs ir svečius iš Vokietijos lydėjęs Lietuvos kariuomenės dimisijos majoras Algimantas Kutanovas pabrėžė, kad garbingas apdovanojimas svarbus plečiant ryšius su mūsų strateginiais partneriais vakarų šalyse, didina pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą, skatina geriau pažinti savo krašto istoriją. Vokiečių karių kapų globos sąjunga – visuomeninė organizacija rūpinasi savo karių, kritusių kovose kapaviečių sutvarkymu, atminimo įamžinimu, giminaičių, artimųjų paieška. Svečius lydėjęs visuomenininkas ir  vertėjas Gediminas Tiuchta iš Vilniaus padėjo lengviau suprasti vieniems kitus – vokiškai laisvai kalbančių žmonių, kad ir kaip būtų gaila, pas mus trūksta.
Aldonos Ramanauskienės pastangos rūpintis Palėvenės parapija, šio krašto dvasiniu ir kultūriniu palikimu tikrai nuoseklios ir labai reikalingos – šis bene pats ryškiausias Kupiškio krašto architektūros ansamblis traukia ne tik mūsų kraštiečių, bet ir svečių iš užsienio dėmesį ir labai svarbu, kad yra žmogus, kuris niekieno neverčiamas prisiima atsakomybę už aplinkos priežiūrą, domisi praeitimi ir moka svečiams pristatyti Palėvenės parapijos istoriją. Malonu pastebėti, kad Aldona Ramanauskienė yra ir Kupiškio viešosios bibliotekos tarybos pirmininkė.
 
Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius
Algirdas Venckus
 
Aldonos Ramanauskienės fotografijoje
 – Aldona Ramanauskienė, dimisijos majoras Algimantas Kutanovas ir svečiai iš Vokietijos
Palėvenės kapinėse šalia pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareivių kapų. Su gėlių puokšte svečių grupės vadovas atsargos papulkininkis Frank Baganz.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-08