Naujienos

Padėka

2021 04 02

Norime pasidžiaugti Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos padėka už bendradarbiavimą, kuriant virtualaus darbo stebėjimo vizito programą!

Kroatijos bibliotekininkams pristatyta NVŠ programa „Eko dirbtuvėlės“
                      Kovo 29–balandžio 1 d. vyko Kroatijos Rijekos miesto bibliotekos darbuotojų virtualus darbo stebėjimo vizitas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje pagal Erasmus+ programą. Pagrindinės vizito temos: „žalioji“ biblioteka, ekologija ir tvarumas; tarptautiniai projektai; bibliotekos paslaugų prieinamumas ir lankytojų saugumo užtikrinimas pandemijos metu. Panevėžio apskrities biblioteka kvietė ir kitas regiono bibliotekas virtualiai pristatyti savo sėkmingas veiklas pagal minėtas temas.
                      Kupiškio viešoji biblioteka virtualaus susitikimo metu pristatė nuo 2016 m. Skapiškio padalinyje vykdomą ekologinės krypties neformalaus vaikų švietimo programą „Eko dirbtuvėlės“. Šios veiklos iniciatorė vyresn. bibliotekininkė Roma Bugailiškienė parengė pranešimą „Ecology in the library“ („Ekologija bibliotekoje“). Programos tikslas – skatinti jaunimo ir vaikų atsakingą požiūrį į gamtos išteklių saugojimą, ekologinį sąmoningumą ir draugišką aplinkai elgesį. Šioje veikloje ugdomas kūrybiškumas, pasitelkiant fantaziją ir originalias idėjas panaudoti daiktai prikeliami antram gyvenimui. Rijekos bibliotekininkai liko sužavėti unikalia bibliotekos veikla.

 

Metodininkė

Jolanta Vosylienė


Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-07