Naujienos

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse

2022 03 14

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje esančiame kupole ir aplink jį vyko Kupiškio viešosios bibliotekos organizuotas renginys, skirtas Lietuvos Respublikos seimo paskelbtų savanorystės metų paminėjimui. Nuolat augant savanorystės reikšmei visuomenėje svarbu paskatinti jaunus žmones jungtis į savanoriškas organizacijas, geriau jas pažinti ir patiems išbandyti savanorišką veiklą.
                      Renginį pradėjo Kupiškio „Kupos” draugovės skautai, paragindami atėjusius Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos trečiokus, atlydėtus mokytojos Vilmos Kareivienės, surasti aikštėje paslėptas septynias raides. Miklūs mokiniai nesunkiai jas surado ir sudėjo visą renginį lydintį žodį – SKAUTAI.
Vienas po kito skautai, padedant vadovei Ingridai Žurauskienei, pasakojo, kokia veikla užsiima, kokią uniformą nešioja, ką reiškia skautų simboliai bei ženklai, kokių priesakų jie laikosi, parodė, kas slepiasi skautiškoj kuprinėj ir kaip reikia rišti vienokį ar kitokį mazgą. Viena „Kupos” draugovės kandidatė į patyrusias skautes pravedė atmintį lavinantį Kimo žaidimą, o kitos  skautės – viktoriną. Pastebėjome, kad susidomėjimas skautiška veikla buvo didelis, keli smalsūs trečiokai ketina prisijungti prie skautų.
Antroje renginio dalyje buvo apdovanoti fotografijų konkurso „Aš – savanoris“ dalyviai – jų buvo 24. Konkurso organizatorė Neringa Paukštienė paruošė kiekvienam dalyviui po atminimo dovanėlę ir padėką bei diplomus su prizais geriausiems. Svarbu, kad mokiniai moka pastebėti savanoriškus, naudingus kitiems žmonėms darbus – aplinkos tvarkymo, gyvūnų globos, krašto apsaugos, pagalbos artimui ir kitus darbus, nes tokia veikla dažnai gali užsiimti ir mokyklinio amžiaus vaikai. Malonu buvo pastebėti, kad gražus būrelis Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių, paskatintų bibliotekininkės Danutės Miknevičienės, sėkmingai dalyvavo šiame konkurse ir laimėjo prizus.
Žinoma, negalėjome likti abejingi ir šių dienų aktualijoms, palaikome karo siaubą patiriančią Ukrainą ir padedame kaip kas galime. Pagalbą Ukrainos žmonėms taip pat teikia savanoriškos organizacijos ir pavieniai savanoriai. Frazė, kurią moka jau turbūt visi pasaulio žmonės – Slava Ukraini, šį kartą buvo sudėta iš mėlynų ir geltonų didelių raidžių, kurias renginio dalyviai laikė rankose skambant ukrainietiškai muzikai.
Belaukdami gražios šventinės Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, linkime didvyriškai ukrainiečių tautai nepalūžti, o mums visiems didelio solidarumo ir pagalbos kovojančiai Ukrainai.
Kupiškio viešosios  bibliotekos informacija

Paskutinį kartą redaguota: 2022-03-14