Naujienos

Jonas Mikėnas

2021 09 15

Svajonės ir tikrovė

Jonas Mikėnas gimė 1899 m. rugsėjo 17 d. Rokiškio apskrityje, Skardupio kaime, Aknystos valsčiuje.
Lietuvos karo lakūnas, majoras, keramikas, skulptorius. Vienas iš tokių žmonių Jonas Mikėnas, savo darbais praturtinęs lietuvių dailiosios keramikos meninę kultūrą. Tai vyresniosios kartos dailininkas, bet į šią meno sritį sudėtingu keliu atėjęs tik tarybiniais metais. Jo kūryba ryškiai atspindi šiuolaikinės keramikos bendrąją meninę kryptį, tai organiška lietuvių tarybinės taikomosios dekoratyvinės dailės dalis.
1924 m. rudenį J. Mikėnas įstojo į Kauno Meno mokyklą. Jo gyvenimas kaip upė išsiliejo į dvi šakas. Meno mokykloje mokslas prasidėdavo po pietų. Palikus aerodromą, nepasikeitęs uniformos, dideliais žingsniais jis skubėjo į naują dviaukštį pastatą Ąžuolų kalne, kur virė kūrybinis darbas. Specialybės dalykus jam dėstė J. Janulis, P. Kalpokas, V. Didžiokas, J. Vienožinskis. 1929 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1940 m. dėl nebe jauno amžiaus iš aviacijos pasitraukė. Tada atsivėrė naujos perspektyvos dailės pasaulyje. Tą rudenį jis paskiriamas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės jaunesniuoju mokytoju.
Apie keramiką Joną Mikėną skaitykime knygoje:
                 Tadas Adomonis
                 Jonas Mikėnas, Vilnius, 1969.
 
 
Jūratė Samulionienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Paskutinį kartą redaguota: 2021-09-16