Naujienos

Apie atmintį ir užmarštis arba „Šiaurės vasara“ Biržų pilyje

2020 08 24

Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko 2020 m rugpjūčio 14–16 dienomis. Šį kartą labai intriguojančia ir paradoksalia tema – „Užmarštys“. Užtenka perskaityti pranešimų antraštes – pvz. – kultūros istorikas Aurimas Švedas skaitė pranešimą tema „Pagiriamasis žodis užmarščiai“, kitas istorikas Eligijus Raila „Kodėl mums reikėtų užmiršti Patriarcho sapną?“, o literatūros kritikas, eseistas Vaidas Jauniškis – „Mitas prieš dokumentą: biografijos kūrimo strategijos“. Visus pranešimus jungianti problematika, kaip suprantate, tikrai paradoksali – ar gera atmintis, detalūs prisiminimai visada yra gerai?
Netolimoje praeityje esame regėję šūkių „Niekas nepamirštas, niekas neužmirštas“, tačiau ką tai reiškia realybėje, praktiškai? Ar tam tikrų konfliktų tarp tautų, tarp socialinių grupių sąmoningas „užmiršimas” gali būti reikšmingas kaip pagrindas naujiems santykiams? Tokias ir panašias mintis kultūros istorikas Aurimas Švedas ir kiti pranešėjai įvairiais aspektais gana provokuojančiai siūlė apmąstyti susirinkusiems intelektualių samprotavimų mėgėjams. Darius Kuolys savo pranešime ,,Pavargusi literatūra, seklėjanti mintis“ sugretino Vasario 16-osios, Lietuvos, prieškario rašytojų Balio Sruogos, Stasio Šalkauskio keltas idėjines literatūros prasmes ir dabarties rašytojų, skaitomiausių autorių, rašančių istorinėmis temomis – Kristinos Sabaliaukaitės ir Sigito Parulskio kūrinius – žinoma, ne paskutiniųjų naudai, kaip iliustruoja ir pranešimo pavadinimas...
Kas dar? Puikus oras leido klausytojams laikytis visų saugos reikalavimų, skirtų masiniams renginiams – Biržų pilies kiemo pievelė buvo labai patogi klausytojams, kurie įgarsintus pranešimus galėjo klausytis tiesiog kieme, o ir vakarinė diskusija apie tai „Ką derėtų užmiršti mūsų istorijoje?“ vyko tiesiog kieme – manau fotografija tai gerai iliustruoja. Taigi, klausimas lieka atviras – ar derėtų ką nors užmiršti mūsų istorijoje?
 
Kupiškio viešosios bibliotekos direktorius    Algirdas Venckus
Foto A. Venckaus

Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-25