„Mintimis išvaikštinėjau kiekvieną lauko rėžį...“

Skulptoriaus Juozo Kėdainio egodokumentinis palikimas Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje saugomi skulptoriaus J. Kėdainio laiškai siųsti iš Kauno nuo 1933 metų, kai J. Kėdainis pradėjo mokytis Kauno meno mokykloje, jis laiškus adresavo tėvui Justinui Kėdainiui (33 laiškai). Mirus tėvui J. Kėdainiui, nuo 1951 metų laiškus rašė broliui Broniui Kėdainiui (186 laiškai), seseriai Bronei Kėdainytei (1 laiškas).
Iš Karaliūniškio sodžiaus siųsti Juozui Kėdainiui į Kauną tėvo Justino Kėdainio 4 laiškai. Brolio Broniaus Kėdainio laiškų Juozui Kėdainiui iš Karaliūniškio sodž. ir Šepetos k. ar Durpių-kraiko gamyklos 270 laiškų. Iš sesers Bronės Kėdainytės siųstų laiškų J. Kėdainiui iš Karaliūniškio sodž., Kauno yra 47 laiškai.
Įvairių asmenų siustų laiškų, atvirukų, telegramų yra 57 saugojimo vienetai. J. Kėdainiui rašė Raisa Abolina (knygos apie J. Kėdainį rusų kalba autorė), Petras Aleksandravičius, Robertas Antinis, Gediminas Karosas, Povilas Zulonas (Senovinių kupiškėnų vestuvių režisierius), Kazys Varnas, Apolonija Valiuškevičiūtė, Adolfas Vaičaitis (bendramokslis iš Kauno meno mokyklos laikų, grafikas po karo pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Australiją), Petras Stauskas, Kazimieras Skebėra ir kt. Prie korespondencijos sudėti sveikinimai švenčių progomis tai: Naujametiniai-Kalėdiniai, spalio, gegužės švenčių ir vardo dienos proga 29 sveikinimai. Iš viso korespondencijos yra 598 saugojimo vienetai.
kviečiame žiūrėti:
 
Virtualią parodą parengė Kraštotyros ir edukacijos skyriaus
vyresn. bibliotekininkė Nida Galvanauskienė
 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-05 08:21