Kraštotyrininkės palikimas Kupiškio kraštui

Kažkur stotyje gal arti, gal toli – neatspėsi

Budėtojas Laikas uždega šviesą raudoną,

Prie sudegusių miestų, prie svajonių griuvėsių

Sustos traukinys prieš semaforą.

(E. Markevičiūtė „Gyvenimo traukinys“)

                     

Laiko tėkmė primena, kad Jos nebėra keletą metų... Sodyboje pavasarį įvairiomis spalvomis sužaliuoja Jos sodinti dekoratyviniai medžiai ir gėlės.

                      Literatės, kraštotyrininkės Aliutės Elenos Markevičiūtės palikimas: knyga apie gimtąjį miestelį „Skapiškis“, dvi poezijos knygelės „Pabarėliai“ ir „Tylos kalbėjimas“ bei straipsniai spaudoje.                     

Virtuali paroda Kraštotyrininkės palikimas Kupiškio kraštui parengta iš Markevičių šeimos archyvo, Kupiškio viešosios bibliotekos ir Skapiškio bibliotekos dokumentų fondų.

                                                                                                            Bibliografė Jolita Pipynienė
Kraštotyros ir edukacijos skyrius
Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-22 11:01Galerija