Renginių planas

Kovas

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–16

Paroda „Kupiškio kraštas Balio Buračo fotografijose: 1930–1938“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – A. Venckus

1–31

Skaitmeninė kolekcija „Senovinės kupiškėnų vestuvės“

Kupiškio viešosios bibliotekos interneto svetainė

http://www.kupiskiovb.lt/index.php?option=com_content&view=a

2390&Itemid=179
Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

03-01–04-30

Tautodailininko Alfonso Blažio tapybos darbų paroda

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

 

2–30

Dokumentų paroda „Poetinės kūrybos versmės“ (Kazimierui Viliui Laužikui – 85 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

2–30

Dokumentų paroda „Dėkingas likimui už Kupiškį“ (Aleksui Baltrūnui – 95 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

 

2, 4–6

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems“

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingas asmuo – R. Balabonas

 

2, 9, 16, 23, 30

13 val.

„Amis parlant francais“ (prancūzų kalbos kursai pradedantiesiems)

Viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

 

3–6, 10, 12

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Laičių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Bugailiškienė, S. Mažylienė

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

10 val.

„Žirniukų klubas“ (užsiėmimai vaikams iki 3 metų ir jų mamoms)

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

3–31

Gėnios Vaičikauskienės grafikos darbų paroda

Kupiškio viešoji biblioteka (laiptinė)

Atsakingas – A. Venckus

4

17 val.

Inezos Juzefos Janonės knygos „Dvigulė lova“ pristatymas. Dalyvauja knygos autorė, leidyklos „Homo liber“ vadovas Vilius Gužauskis, humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė Alma Lapinskienė, Jurgio Buitkaus literatūrinės premijos laureatė poetė Ona Jautakė, bardas Romualdas Miškinis, kunigas, teologijos licenciatas, poetas Justas Jasėnas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo j. Širvinskienė

5, 12, 19, 26

17 val.

Suaugusiųjų dailės studijos užsiėmimai

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

5–31

Laiškai iš Prancūzijos (Frankofonijos savaitei) Vijolės Vilimienės susirašinėjimas su prancūzais

Abonemento stiklo vitrina

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

6

10 val.

Viktorina mokyklos „Varpelis“ vaikams „Ar pažįsti Lietuvą?“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

6–31

Spaudinių paroda „Srauni vaikystės upė“ (Broniui Jauniškiui – 100)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

7

13 val.

Nacionalinė viktorina

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, L. Matiukaitė

Nuo kovo 10 d. antrad.–penktad.

13–16 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Klubas po pamokų“

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

10–31

 

Spaudinių paroda „Vaikų žemė“ (Justino Marcinkevičiaus kūryba)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

10–31

 

Spaudinių paroda „Žolininkė Eugenija Šimkūnaitė“ (E. Šimkūnaitės 10-mečiui)

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – J. Širvinskienė

 

10

 

13 val.

Viktoro Diawaros susitikimas su gimnazistais (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilkienė

 

10

 

17 val.

Muzikinis šventinis desertas „Mes pasaulyje drauge su Viktoru Diawara“ (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kavinė „Janta“

Atsakingi asmenys: A. Venckus, R. Vilkienė

11

11–13 val.

Skautų edukacinės veiklos Kovo 11-jai skirtame renginyje

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė            

13

13 val.

Dailininko Remigijaus Gatavecko akademinio piešimo pamoka ir susitikimas su gimnazistais „Laisvė ir atsakomybė“ (projektas „Desertas Kovo 11-ajai“)

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Atsakingas asmuo – A. Venckus

 

13

 

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Ką gali papasakoti knygelės“ lopšelio darželio „Obelėlės“ „Ąžuoliukų“ grupės vaikams (auklėtoja R. Petrikienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

14

10 val.

NVŠ užsiėmimas „Skautauk, patirk, atrask“

Kupiškio viešoji biblioteka, Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

16–20

 

8.30 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingi asmenys: I. Gasparonienė, A. Bukienė

 

17

 

9 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Kupiškio viešoji biblioteka, Mokymų klasė

Atsakingi asmenys: R. Balabonas, J. Vosylienė

 

18

 

13.30 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė „Sraigių lenktynės“ mokyklos „Varpelis“ spec. poreikių ugdytiniams (auklėtoja N. Krasovskaja)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

19

 

10.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Vaikų žemė“ (Just. Marcinkevičiui – 90)

Vaikų erdvė

Atsakinga asmuo – L. Kliopkinienė

 

24, 25

 

15 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Antašavos kaimo padalinys

Atsakingi asmenys: I. Gasparonienė, R. Radavičienė

 

25, 26

 

10 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Naivių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, M. Levickienė

 

25

 

17 val.

Pokalbiai apie perskaitytas knygas klube „Knygius"

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

25

 

10 val.

Naujų knygų paaugliams pristatymas (6–8 kl.)

P. Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – A. Kiaušienė

Nuo kovo 10 d. antrad.-penktad.

13–16 val.

Edukaciniai užsiėmimai „Klubas po pamokų“

Kupiškio viešoji biblioteka, Edukacijų klasė

Atsakingas asmuo – I. Žurauskienė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Kupiškio viešoji biblioteka, salė

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

                                                         Kaimo padaliniai

1–16

 

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių auklėtinių darbelių paroda „Gėlės Lietuvai“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Palmutės Balnytės darbų paroda „Žydėjimo šviesa“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

 

6

 

14 val.

Popietė „Man gera, kad tu gyveni...“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-06 –04-06

Ingos Klidzaitės rankdarbių paroda

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-06–04-06

Paroda LSKD „Gubojos“ Kupiškio skyriaus kūrybinių darbų

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

7

 

19 val.

Tradicinė šventė „Žydėkime kaip gėlės“ (skirta Tarptautinei Moters dienai)

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

10

 

15 val.

Popietė „30 laisvės žiedų“ (skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai)

Lukonių SAP

Atsakingi asmenys: L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

 

09–30

Knygų ir spaudinių paroda

„Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

 

09–30

Knygų ir spaudinių paroda

„Vaikų žemė“ (Justinui Marcinkevičiui – 90)

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

03-10–04-02

Paroda rašytojui Justinui Marcinkevičiui 90 metų „Dienoraštis be datų“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

03-10–04-02

Paroda „Nepriklausomybės atkūrimo Signatarai“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

 

16–20

 

8 – 12 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems“

Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

17–31

 

Spaudinių paroda „Prezidentas iš Tatkonių kaimo:“ (J. Matuliui – 1 20)

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

18

10.30 val.

Susitikimas „Skautų veikla“

Salamiesčio padalinys

Atsakingi asmenys – G. Laucienė, R. Vilkienė

20

10 val.

Kupiškio PK bendruomenių pareigūnės Inetos Baronaitės paskaita Subačiaus miesto padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

25, 26

10 val.

Skaitmeninio raštingumo mokymai pažengusiems

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

 

27

 

10.30 val.

Ekskursija į knygų pasaulį „Ieškau ir randu“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

28

11 val.

(tikslinama)

Edukacinis užsiėmimas „Pinam rišam margą verbą“

Naivių SAP

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–31

 

Mokinių darbų paroda „Užupečkio paveikslaliai“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Lietuvos valstybės Nepriklausomybei – 30, 1990–2020“

Lukonių SAP

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

Papildoma informacija