Renginių planas

Spalis

 

Diena

 

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginiai

1–4

Dokumentų paroda „Tolstantis, bet nepamirštas“ (Jonui Stasiūnui – 100 m.)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

1–18

Juozo Kraujūno fotografijų paroda „Kupiškėnai – Baltijos kelyje“

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

 

3

 

10.00 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymai bibliotekininkams ir kaimo bendruomenių atstovams

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

4

9 val.

Komiksų kūrimo dirbtuvės

Povilo Matulionio progimnazija

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

4–31

Spaudinių paroda „Pamiške ruduo atkeliavo“

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

5

9-18 val.

NVŠ „Skautauk, patirk, atrask“ mokomasis žygis su Šaulių sąjunga

Kupiškio marių elingas, Vėžionys

Atsakingi asmenys: R. Vilkienė, I. Žurauskienė

5–31

Teminė lentyna „2019-ieji – čekų literatūros metai“

Abonementas

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

5–31

Spaudinių ir nuotraukų paroda „Prisimenant Adomą Petrauską“ (105-osioms gimimo metinėms)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingas asmuo – R. Vasiliauskienė

8

16 val.

Literatūrinė-muzikinė popietė, skirta baltosios lazdelės dienai

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10

17 val.

Algirdo Venckaus kūrybos darbų parodos atidarymas

Buvusių kareivinių parodų salė

Atsakingas asmuo – A. Venckus

10–31

Spaudinių paroda „Aklumas kūryboje“

Abonemento koridorius

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

10–31

Paroda „Liečiu, vadinasi matau“

Abonemento stiklinėse vitrinose

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

15

(tikslinama)

10 val.

Literatūrinis rytmetis „Rudenėlis“. Dalyvauja mokyklos „Varpelis“ „Angeliukų“ grupės ugdytiniai (vad. D. Šimėnė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

 

16

 

17.15 val.

Susitikimas su rašytoja Aldona Ruseckaite, romano apie Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“ ir poezijos knygos „Debesiu“ pristatymas

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – L. Matiukaitė

17

 

11 val.

Muzikinė valandėlė „Senos plokštelės: kviečiame paklausyti“ tema „Benjaminas Gorbulskis“

Skaitykla

Atsakingas asmuo – J. Samulionienė

19

 

11 val.

(tikslinama)

Susitikimas su rašytoja Migle Anušauskaite

Skaitykla

Atsakingas asmuo – R. Vilkienė

 

21–25

 

11.00 val.

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ teminė akcija „Senjorų dienos internete“ (tiesioginės transliacijos temomis: 21 d. – „Technologijų vitaminai“, 22 d. – „Pats sau gidas“, 23 d. – „Bankas tavo rankose“, 24 d. – „Išmanusis daržas“, 25 d. – „Bendravimo mados“)

Kraštotyros ir edukacijos skyrius

Atsakingi asmenys: J. Vosylienė, L. Matiukaitė

 

21–31

Salvijaus Žiūros fotografijų paroda „Kūrėjų pėdsakais“ (poečių Jadvygos Gabriūnaitės ir Zitos Lukošiūtės tėviškės)

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Pipynienė

22

 

10.30 val.

Literatūrinis rytmetis „Ruduo keliauja“. Dalyvauja vaikų l/d „Saulutė“ „Boružėlių“ grupės vaikai (vad. E. Tuzikienė)

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

22–31

 

Vaikų l/d „Saulutė“ „Boružėlių“ grupės auklėtinių piešinių paroda

Vaikų erdvė

Atsakingas asmuo – L. Kliopkinienė

24

17 val.

Knygų klubo „Knygius“ susitikimas. Dalyvauja prof. G. Dručkutė

Skaitytojų kampelis

Atsakingas asmuo – R. Senvaitienė

 

31

 

9 val.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimas

Kupiškio viešoji biblioteka

Atsakingas asmuo – J. Vosylienė

Kaimo padaliniai

1–20

 

A. Griciūnaitės rankdarbių paroda „Kad namuose būtų jauku“

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

1–20

(tęsiama)

 

Spaudinių paroda „Nepamirštamas Vaižgantas“ J. Tumui Vaižgantui – 150 metų

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

1–30

 

Spaudinių paroda „Derliaus mėnuo“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

 

1–31

 

Dokumentų paroda skirta tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai „Branda. Patirtis. Išmintis“

Juodpėnų skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: R. Liogienė, V. Šimonytė

1–31

 

Stanislavos Juozapaitytės raižinių ant popieriaus paroda „Žirgai“

Lukonių padalinys

Atsakingas asmuo – L. Aleksiejūnienė

1–31

 

Knygų paroda, skirta Eduardo Mieželaičio 100-osioms metinėms „Žaismingi eilėraščiai Eduardo Mieželaičio kūryboje“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Fotografijų paroda „Istorijos koliažas pagal Gediminą Kaluiną“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

1–31

 

Knygų paroda „Jo poezija – upokšnis, virtęs galingu srautu“ Eduardui Mieželaičiui – 100 metų

Adomynės padalinys

Atsakingas asmuo – E. Namiejūnienė

1–31

 

Dokumentų paroda „Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

1–31

 

Spaudinių paroda „Deimančiukų ieškotojui Juozui Tumui Vaižgantui -150 m.“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

3–13

 

Knygų ir spaudinių paroda „Nereikalingas žmogus“ Eduardui Mieželaičiui – 100 metų

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

3–31

 

Spaudinių paroda „Kūryboje siekė modernizuoti lietuvių lyriką“ 100 metų, kai gimė poetas Eduardas Mieželaitis

Rudilių padalinys

Atsakingas asmuo – V. Ribokaitė

4

9 val.

Netradicinė pamoka vaikams „Mylimas augintinis“ skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

4

16 val.

Senjorų dienos. Prisiminimų popietė „Iš praeities išplauks prisiminimai“ skirta Tarptautinei Mokytojų dienai

Subačiaus padalinys

Atsakingas asmuo – A. Bukienė

4–28

 

Spaudinių paroda „Mano lyra“ Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms

Salamiesčio padalinys

Atsakingas asmuo – G. Laucienė

7–11

 

Jubiliejinė Virbališkių bibliotekos savaitė „Atverk duris į draugišką biblioteką“

Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingi asmenys: L. Čejauskienė, L. Mačiulienė

10–20

 

Spaudinių paroda „Įžymių žmonių mintys apie knygas“

Naivių padalinys

Atsakingas asmuo – M. Levickienė

10-25–11-16

 

Skobtų moliūgų paroda „Oranžinė šviesa“

Antašavos padalinys

Atsakingas asmuo – R. Radavičienė

18

 

Tradicinė kaimo šventė „Rudens muzika“

Juodpėnų laisvalaikio salė

Atsakingi asmenys: bendruomenės taryba, R. Liogienė, laisvalaikio salė

21

11 val.

Senjorų dienos internete „Technologijų vitaminai“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

21–25

11 val.

„Senjorų dienos internete 2019“

Noriūnų padalinys

Atsakingas asmuo – I. Gasparonienė

23

11 val.

Senjorų dienos internete „Bankas tavo rankose“

Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punktas

Atsakingas asmuo – S. Škinderytė

25

(tikslinama)

17 val.

(tikslinama)

Parodos „Skapiškio parapijos jubiliejaus atgarsiai Naiviuose“ pristatymas

Naivių padalinys, Naivių koplytėlė, Skapiškio Šv. Hiacinto bažnyčia

Atsakingi asmenys: M. Levickienė, R. Bugailiškienė,

 

26

 

14 val.

(tikslinama)

Popietė „Rudeniui ir tau“

Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys – L. Aleksiejūnienė, V. Kunskienė

Papildoma informacija