2012m.

Kultūros rėmimo fondo (KRF) 2012 m. I pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo programai pateiktas projektas „Kūrybinės dirbtuvės – dar vienas žingsnis knygos link“ (vadovė Jolita Janušonienė). Bendras projekto biudžetas 15466 Lt, iš Kultūros rėmimo fondo buvo prašoma 12900 Lt. Iš KRF gauta 4500 Lt, rajono savivaldybė žada skirti 600 Lt.
Projekto tikslas – Kupiškio miesto ir rajono vaikų, paauglių bei jų tėvelių ir senelių skaitymo įgūdžių ugdymas panaudojant įvairius literatūros populiarinimo būdus ir metodus, supažindinant juos su įvairiomis meno rūšimis, organizuojant kūrybines dirbtuves ir knygų šventes bei sukuriant naujas bibliotekos paslaugas. Įgyvendinant projektą jau vyko arba dar bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės „Velykinių puokščių kompozicijos“, „Kūrybiniai darbai savęs pažinimui“, „Vilnos vėlimo menas“, „Knygos kelias“, kūrybinių darbų parodos ir kiti renginiai.

Kultūros ministerijos Vaikų ir jaunimo kultūros ir kultūrinės edukacijos programai buvo pateiktas projektas „Meno erdvės – saviraiškai ir kūrybai“ (vadovė Jolita Janušonienė), kurio bendras biudžetas 22291 Lt, iš Kultūros ministerijos buvo prašoma 19955 Lt, iš kitų rėmėjų 2336 Lt. Projekto tikslas – Kupiškio rajono vaikų, paauglių bei neįgaliųjų vaikų kultūrinės edukacijos poreikių tenkinimas, supažindinant juos įvairiomis meno rūšimis, įkuriant kūrybinius kampelius, suburiant į teatralizuotą kūrybinių darbų mugę bei sukuriant naujas bibliotekų paslaugas. Šis projektas finansavimo negavo.

Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį, programai pateikta paraiška „Kaimo tradicijos – tarp laiko ir žmogaus“ (vadovė Jolita Janušonienė). Projekto tikslas – įvairaus amžiaus Kupiškio bendruomenės narių, socialiai remtinų šeimų ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, supažindinant juos su lietuvių etninės kultūros papročiais, tradicijomis, įtraukiant į kūrybinę veiklą, organizuojant etnokultūros dienas, ekspedicijas, parodas ir kitas priemones. Projektas, kurio bendras biudžetas 23225 Lt (iš Kultūros ministerijos buvo prašoma 19346 Lt), nefinansuotas.

Pagal Kupiškio vietos veiklos grupės strategiją parengtas projektas „Moderni biblioteka – bendromenės informacijos ir saviraiškos centras“ (vadovė Daiva Bubulienė), kuris bus įgyvendinamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (strategijos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, veiklos sritis „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“). Bendra vietos projekto vertė 136160 Lt. Įgyvendinant projektą numatoma suremontuoti Šepetos bibliotekos patalpas ir įsigyti naujus baldus. Darbai turi būti vykdomi 2012 m. rudenį.

Kultūros rėmimo fondo 2012 m. II pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui pateikta paraiška „Atverk nepakartojamą knygų pasaulį“ (vadovė Jolita Janušonienė). Projekto bendras biudžetas 18289 Lt, iš KRF prašoma 16450 Lt). Tikslas – Kupiškio miesto ir kaimo vaikų bei paauglių skaitymo skatinimas, mokymas naudingai leisti laiką skaitant, skaitymo prestižo gerinimas panaudojant animacijos galimybes, atskleidžiant knygų grožį per ekranizacijas, tobilinant literatūros sklaidos formas ir metodus. Iš KRF gauta 9000 Lt, savivaldybė pažadėjo skirti 900 Lt.
Vykdant šį projektą, kuriame dalyvauja Kupiškio viešoji biblioteka ir penki jos padaliniai, bus sukomplektuoti šeši knygų ir DVD filmų rinkiniai, vyks popietės „Su knyga ir filmo peržiūra“, edukaciniai užsiėmimai, kuriuos ves profesionalūs animacinių filmų kūrėjai, įvairūs konkursai.

Atnaujintai Kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programai pateiktos dvi paraiškos.

Projekto „Nutolstantys veidai ir balsai“ (vadovė Lina Matiukaitė) tikslas – įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių gyventojų skaitymo skatinimas, jų skaitymo įgūdžių gerinimas, socialinės atskirties mažinimas bei efektyvesnė memuarinės ir eseistinės literatūros sklaida. Bendra sąmata 9560 Lt, iš Kultūros ministerijos prašoma 8470 Lt, iš kitų rėmėjų – 1090 Lt. Įgyvendinant projektą bus sukomplektuotas knygų rinkinys „Apie žmones ir laiką“, vyks keturi susitikimai su rašytojais ir jų naujų knygų pristatymai, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų mugė, veiks spauudinių parodos.
Projekto „Skaitymas – dovana: padėkime vaikams pamilti knygą“ (vadovė Jolita Janušonienė) tikslas – kūdikių bei vaikų iki 7 metų, vaikų turinčių specialiųjų poreikių, kalbėjimo, klausymo, skaitymo įgūdžių formavimas nuo ankstyvos vaikystės, jų pratinimas prie knygų per žaidimus, lėlių teatrą, skaitymo prestižo gerinimas, tobulinant vaikų literatūros populiarinimo būdus ir metodus, sukuriant naujas bibliotekos paslaugas. Bendra paraiškos sąmata 13001 Lt, iš Kultūros ministerijos prašoma 10296 Lt. Įgyvendinant projektą, kuriame dalyvaus ne tik bibliotekos, bet ir vaikų lopšeliai-darželiai bei kitos ugdymo įstaigos, numatoma atnaujinti Vaikų literatūros skyriuje veikiančią žaisloteką, organizuoti seminarą „Žaidimai – skaitymo mokykla“, popietes „Knygų ir žaislų šalyje“, kūybinį konkursą „Mano mėgstamiausia vaikystės pasaka“ ir kitas priemones.