2011 m. STATISTINIAI RODIKLIAI

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis). 

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 6518 skaitytojai (vartotojai) arba 30,1 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 41,2 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 12255 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 223841 fiz. vnt. dokumentų
 • Išduota 215679 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 33 fiz. vnt. 
 • Organizuoti 510 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 15 padalinių (tai sudaro 94 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2666 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 45881 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta  63743 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 99891 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuoti 156 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.