Teisės aktai

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teisės aktai

LR įstatymai

 
LR kultūros ministro įsakymai
 
 
LR nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

 

Papildoma informacija