Laurynas Bortkevičius

Vienuolis dominikonas, religinių leidinių rengėjas Laurynas Bortkevičius gimė 1756 m. rugpjūčio 10 d. Jankaičiuose (Radviliškio r.). Buvo kilęs iš žemaičių bajorų, mokėsi Raseinių ir Kražių mokyklose. 1768 m. įstojo į Dominikonų ordiną, buvo nuolat kilnojamas iš vieno vienuolyno į kitą. 1798–1805 m. studijavo Vilniaus universitete, turėjo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1807 m. Skapiškio dominikonų vienuolyno prioras. 1808 m. įsteigė Skapiškio Kalvariją, aptvėrė kapines. 1819 m. pradėjo statyti mūrinę vienuolyno bažnyčią. Gyvendamas Skapiškyje parengė keletą leidinių: „Rožaniec N. Maryi Panny“ (1808), „Giesmes apey keturiolika stacuy“ (1810), „Kiales krizaus“ (1819) ir kt. Mirė 1823 m. Skapiškyje, palaidotas vienuolyno kapinėse. Asmeninė biblioteka atiteko Palėvenės vienuolynui.

Papildoma informacija