Biblioteka šiandien

Kupiškio viešoji biblioteka

 
MISIJA
kaupti, saugoti ir skleisti įvairiuose dokumentuose ir interneto tinkluose užfiksuotas žinias ir informaciją, prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo, skatinant bendruomenės narių mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinę veiklą ir kūrybiškumą.
 
VIZIJA
naujai atgimusi ir autentiškumą išlaikiusi, moderni, tradicines ir inovatyvias paslaugas teikianti biblioteka, patraukli vieta informaciniams, bendravimo ir kultūriniams bendruomenės poreikiams tenkinti.
 

PAGRINDINIAI  VEIKLOS  PRIORITETAI

  • Dokumentų fondų įvairiose laikmenose komplektavimas, tvarkymas ir informacinės paieškų sistemos (IPS) kūrimas naudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) programinę įrangą.
  • Įvairaus amžiaus grupių vartotojų informacinis aptarnavimas, jų informacinių gebėjimų  ir kompiuterinio raštingumo ugdymas.
  • Viešos interneto prieigos plėtra ir modernizavimas dalyvaujant projektuose „Bibliotekos pažangai” ir „Viešos interneto prieigos tinklo (VIPT) plėtra“.
  • Informacinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su informacijos sklaida, plėtojimas, žodinių ir vaizdinių renginių organizavimas.  
  • Kraštotyros veiklos plėtra, rašytinio paveldo, įvairios informacijos apie Kupiškio kraštą ir jo žmones fiksavimas, kaupimas ir sklaida, kraštotyros leidinių rengimas. 
  • Papildomo finansavimo paieška dalyvaujant įvairiose programose ir projektuose.
  • Darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas ir gebėjimų dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis ugdymas. 
  • Bibliotekų įvaizdžio gerinimas, paslaugų sklaida ir ryšiai su visuomene.
 
STATISTINIAI RODIKLIAI
 
 

Papildoma informacija