Pirkėjo profilis

Viešieji pirkimai – tai racionalus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas užtikrinant, kad mažiausiomis sąnaudomis įsigytos prekės, paslaugos ar darbai labiausiai atitiktų organizacijos, visuomenės ir aplinkos poreikius.
 
Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO).
Bibliotekos dokumentų (knygų, periodinių leidinių) pirkimas negali būti atliekamas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO), nes tokio pobūdžio prekės CPO kataloge nėra.
 
 
 
2019 m.
 
2017 m.
 
2016 m.
 
Neteko galios nuo 2017-07-01:

Neteko galios nuo 2017-07-01:

  1. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
  2. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai
  3. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai
  4. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai
  5. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai
  6. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai

Papildoma informacija