2011 m.

Kultūros rėmimo fondo 2011 m. Kultūros ir meno projektų konkursui pateikta paraiška „Knygos stebuklas poezijoje, tautosakoje ir ekrane“ (vadovė J. Janušonienė), kurios sąmata 16546 Lt, iš fondo prašoma 12575 Lt. Nauja idėja nesulaukė palaikymo ir finansavimo negavo. Bibliotekoms labai sunku konkuruoti su kitais šios programos literatūros srities projektais, kuriuos teikia įvairios leidyklos ir kitos organizacijos.

Pagalbos fondo Lietuvoje ir Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį, 2011 m. programai pateiktas projektas „Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis“ (vadovė Jolita Janušonienė). Projekto tikslas – Kupiškio rajono vaikų ir paauglių iš probleminių, socialiai remtinų šeimų bei vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, įtraukiant juos į meninę ir kūrybinę veiklą, plečiant bendradarbiavimą tarp projekte dalyvaujančių institucijų ir sukuriant naujas bibliotekų paslaugas. Į projekto veiklas bus įtraukiami Kupiškio Vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ ugdytiniai, Paketurių šv. Kazimiero vaikų globos namų gyventojai, VšĮ „Kupiškio vaikų dienos centras“ lankytojai, Kupiškio VB ir padalinių mažieji skaitytojai. Šis projektas gavo 18000 Lt finansavimą, dar apie 2000 Lt planuojama gauti iš kitų rėmėjų.

Kultūros rėmimo fondo 2011 m. II pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo programai pateiktas projektas „Stebuklinga knygos galia Pūkuotynės šalyje“ (vadovė Jolita Janušonienė). Bendras projekto biudžetas 24290 Lt, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 20804 Lt. Tikslas – Kupiškio miesto ir kaimo vaikų bei paauglių skaitymo skatinimas, vaikų pratinimas prie knygos, mokymas naudingai leisti laiką skaitant, skaitymo prestižo gerinimas tobulinant vaikų literatūros sklaidos formas ir metodus. Šis projektas gavo dalinį Kultūros rėmimo fondo finansavimą – 5000 Lt. Dar 1000 Lt skyrė rėmėjai.

Kupiškio VB ir 15 padalinių toliau dalyvauja projekte „Bibliotekos pažangai“. Laičių ir Lukonių padaliniuose bus įsteigti nauji viešos interneto prieigos (VIP) taškai (bus gauta nauja kompiuterinė įranga, įvestas interneto ryšys). Šių metų rudenį jau visos rajono viešosios bibliotekos turės interento prieigą. Projekto mokymuose dalyvaus 30 bibliotekininkų, VB ir padaliniuose vyks lankytojų kompiuterinio raštingumo mokymai, gyventojų pritraukimo į bibliotekas akcijos, viktorinos ir kiti renginiai).

Projekto „Bibliotekos pažangai“ skaitmeninio turinio pasakojimo kūrimo konkursui pateikta paraiška „Muziejus po atviru dangumi: „Henriko Orakausko kūriniai Kupiškyje“ (vadovė Lina Matiukaitė). 
Ši paraiška buvo įvertinta teigiamai: už 5084 Lt gauta įranga (skaitmeninė vaizdo kamera ir skaitmeninis fotoapratas), vyko skaitmeninio turinio kūrimo komandos, kurią sudarė keturi Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai ir šeši Kupiškio bendruomenės atstovai, mokymai.
Įgyvendinant projektą sukurtas 6 min. trukmės filmukas apie skulptoriaus Henriko Orakausko darbus Kupiškyje „Muziejus po atviru dangumi“ ir to paties pavadinimo fotografijų albumas. Abu darbai paskelbti:
ir kituose interneto tinklalapiuose:
Projekto „Bibliotekos pažangai“ skaitmeninio turinio pasakojimo kūrimo konkurse sėkimingai dalyvavo ir Kupiškio VB  Adomynės padalinys kartu su Adomynės kaimo bendruomene. Jų sukurto filmuko "Adomynės širdis - pono Adomo dvaras" nuoroda http://www.youtube.com/watch?v=vlFGf18G0lQ

Pateikta paraiška projekto „Bibliotekos pažangai“ programai „Mano biblioteka – pati šauniausia“ (vadovė Lina Matiukaitė). Kupiškio VB paraiška įvertinta teigiamai, projekto „Bibliotekos pažangai“ komanda mūsų mieste lankėsi liepos 2 d. tarptautinio kultūrų festivalio „Lingaudala“ metu (daugiau).

Rengiamas projektas „Skapiškio kultūros namų pastato dalies pritaikymas Skapiškio bibliotekos poreikiams“ (vadovė Daiva Bubulienė) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansavimui gauti (pagal Vietos veiklos grupės strategiją).

Kultūros rėmimo fondo 2012 m. I pusmečio Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo programai pateiktas projektas „Kūrybinės dirbtuvės – dar vienas žingsnis knygos link“ (vadovė Jolita Janušonienė). Bendras projekto biudžetas 15466 Lt, iš Kultūros rėmimo fondo prašoma 12900 Lt. Tikslas – Kupiškio miesto ir rajono vaikų, paauglių bei jų tėvelių ir senelių skaitymo įgūdžių ugdymas panaudojant įvairius literatūros populiarinimo būdu ir metodus, supažindinant juos su įvairiomis meno rūšimis, organizuojant kūrybines dirbtuves ir knygų šventes bei sukuriant naujas bibliotekos paslaugas.