2009 m. STATISTINIAI RODIKLIAI

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB) tinklas:

 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB).
 • Subačiaus miesto padalinys.
 • 15 kaimo padalinių (6 iš jų sujungti su pagrindinių mokyklų bibliotekomis). 

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (SVB):

 • Sutelkta 6 663 skaitytojai (vartotojai) arba 29,5 % visų rajono gyventojų.
 • Moksleiviai ir studentai sudarė 51 % visų vartotojų.
 • Sulaukta 103 254 lankytojų;
 • Bibliotekų fonduose sukaupta 241 772 fiz. vnt. dokumentų
 • Išduota 225 216 fiz. vnt. dokumentų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai po 34 fiz. vnt. 
 • Organizuoti 489 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.
 • Viešą interneto prieigą turi VB ir 14 padalinių (tai sudaro 88 % visų bibliotekų).

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (VB):

 • Užregistruota 2 757 skaitytojai (vartotojai).
 • Sulaukta 44 622 lankytojų.
 • Fonduose sukaupta  64 811 fiz. vnt. įvairių rūšių dokumentų.
 • Vartotojams išduota 93 104 fiz. vnt. dokumentų.
 • Organizuoti 152 žodiniai ir vaizdiniai renginiai.