Darbuotojų darbo užmokestis

Eil.
nr.
Pareigybės pavadinimas
Priskaičiuotas vidutinis mėn.
darbo užmokestis
(Eur)
1.
Direktorius
1534,51
2.
Vyr. buhalterė
984,37
3.
Buhalterė (0,5 etato)
334,76
4.
Raštvedė
669,51
5.
Skyrių vedėjai
(su aukštuoju išsilav.)
1102,01
6.
Metodininkė
935,93
7.
Vyresn. bibliotekininkas
(su aukštuoju išsilav.)
906,52
8.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštuoju išsilav.)
856,35
9.
Vyresn. bibliotekininkas
(su aukštesniuoju išsilav.)
807,91
10.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštuoju neuniversitetiniu išsilav.)
822,62
11.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su aukštesniuoju išsilav.)
780,23
12.
Vyresn. bibliotekininkas kaimo padalinių
(su spec. viduriniu arba viduriniu)
747,36
13.
Kompiuterių sistemų specialistas
669,51
14.
Vairuotojas
669,51
15.
Valytoja
555

Papildoma informacija