2020 m.

„Šventinis desertas Kovo 11-ajai" (vadovė Rūta Vilkienė). Paraiška teikta Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas" veiklai „Projektai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) 30-mečiui". Projekto sąmata 2500 Eur: iš LKT prašoma 2250 Eur, kitų rėmėjų – 250 Eur. Paraiška įvertinta 72,20 balais, gautas LKT finansavimas – 1800 Eur.
Projekto tikslas – padėti formuotis naujoms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo tradicijoms, atraktyviais būdais pristatant Kupiškio rajono bendruomenei reikšmingus Lietuvos kultūros kūrėjus ir jų pasiekimus.
Nepriklausomybės atkūrimo diena bus paminėta netradiciniu būdu – kavinėje „Janta" vyks tradicinio deserto gamyba-degustacija ir muzikinė programa „Muzikinis desertas su Viktoru Diawara", Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje dailininkas Remigijus Gataveckas jaunimui ves kūrybines dirbtuves.

„Smėlėtais ramybės takeliais: interaktyvi kelionė" (vadovė Jolanta Vosylienė). Paraiška teikta LKT „Atminties institucijų" programos veiklai „Inovatyvių paslaugų kūrimas". Projekto sąmata 3690 Eur: iš LKT prašoma 3115 Eur, kitų rėmėjų – 575 Eur. Paraiška įvertinta 76,20 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 2800 Eur.
Projekto tikslas – surinkti ir pateikti susistemintą informaciją apie Kupiškio rajone esančias žymių, mūsų kraštui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių amžinojo poilsio vietas, taikant tradicinius ir diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus sukurti sąlygas lankytojams virtualiai aplankyti žymių asmenybių palaidojimo vietas Kupiškio rajono kapinėse.
Įgyvendinant projektą bus užfiksuotos – žinomos, prisimintos užmirštos, atrastos naujos – žymių žmonių palaidojimo vietos ir sudarytas interaktyvus žemėlapis „Ramybės takais: interaktyvi kelionė", pasiekiamas iš visų pasaulio kampelių, organizuotas seminaras, parengta edukacinė programa.

„Kartas sujungianti fotografija: kupiškėniškoji tematika fotomenininkų kūryboje" (vadovė Lina Matiukaitė). Paraiška teikta LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" Panevėžio apskrityje įgyvendinamam prioritetui „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas". Projekto sąmata 5187 Eur, iš LKT prašoma 3381 Eur, kitų rėmėjų – 1806 Eur. Paraiška įvertinta 73,37 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 2000 Eur.
Projekto tikslas – Kupiškio krašto kultūros paveldo išsaugojimas ir jo savitumo atskleidimas per fotografijos meno retrospektyvą ir naujas kūrybines iniciatyvas, į jas įtraukiant kraštiečius fotomenininkus ir fotografus mėgėjus, bendradarbiaujant su kitomis regiono kultūros įstaigomis ir kartu minint Kupiškio fotometraštininko Juozo Kraujūno 75-ąsias gimimo metines.
Vykdant projektą bus parengta virtuali J. Kraujūno fotografijų paroda „Mano Kupiškis ir kupiškėnai", retrospektyvinė kupiškėnų fotografų darbų paroda „Kupiškis ir kupiškėnai", organizuotas profesionalių fotografų (iš Kupiškio kilusių arba mūsų krašte gyvenančių) pleneras „Pasivaikščiojimai po Kupiškį" ir parengta jo metu sukurtų darbų paroda, kuri bus eksponuojama Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje ir kitose miesto erdvėse.

„Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS 2020" (vadovė Ingrida Žurauskienė). Paraiška teikta LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" Panevėžio apskrityje įgyvendinamam prioritetui „Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, kultūrinis turizmas". Projekto sąmata 7970 Eur, iš LKT prašoma 5080 Eur, kitų rėmėjų (savivaldybės) – 2890 Eur. Paraiška įvertinta 66,64 balais, gautas LKT dalinis finansavimas – 3000 Eur.
Projekto tikslas – sukurti naujas kultūros ir kitų sričių jungtis plečiant bibliotekos paslaugų įvairovę infrastruktūriniame objekte (geokupole) Kupiškio miesto aikštėje, bendradarbiaujant su Aukštaitijos regiono turizmo informacijos centrais ir kultūros įstaigomis, vykdant kūrybines iniciatyvas ir teikiant informacines, skaitymo ir laisvalaikio paslaugas
Šis projektas tęstinis – geokupolas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje veikė ir 2019 m., veiklos ir teikiamos paslaugos pasiteisino. 2020 m. geokupolas veiks nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. darbo dienomis 9–18 val. ir šeštadieniais 10–14 val., bus organizuojami projekto atidarymo ir uždarymo renginiai, vedamos edukacijos, kūrybinės dirbtuvės.