2019 m.

Profesionaliosios kūrybos ir jaunimo meninių iniciatyvų sklaidos Lietuvos regionuose projektas „Diagnozė: poetas" (vad. Lina Matiukaitė) teiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" 2020 m. I pusmečio kvietimui. Paraiška įvertinta 77,10 balais ir gavo dalinį LKT finansavimą – 2670 Eur. Rėmėjų, partnerių finansinis indėlis, paslaugos, žmogiškieji ištekliai – 947,44 Eur.
Projekto tikslas – skatinti jaunimo kūrybinių raiškų įvairovę ir menines iniciatyvas panaudojant kupiškėno Valdemaro Kukulo (1959–2011) kūrybinį palikimą, kartu minint poeto, literatūros kritiko, eseisto gimimo 60-ąsias metines bei bendradarbiaujant su Panevėžio regiono kultūros ir ugdymo įstaigomis, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Visi numatyti projekto uždaviniai įgyvendinti.
Kartu su Kupiškio kultūros centro Jaunimo teatro studija (rež. Vilija Morkūnaitė) parengta V. Kukulo kūrybos interpretacijų programa „Eilėraščio teatras", kuri parodyta 9 kartus: Kupiškyje, Panevėžyje, Palangoje, Pasvalyje, Rokiškyje, gerai įvertinta ir profesionalių kūrėjų – aktorių, rašytojų.
Įsteigtas V. Kukulo vardo prizas, kuris Respublikinio jaunųjų filologų konkurso baigiamajame renginyje, vykusiame Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, įteiktas poezijos sekcijos pirmos vietos laimėtojai, Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinei Ievai Milerytei (padovanotas už projekto lėšas nupirktas planšetinis kompiuteris ir V. Kukulo knygų rinkinys).
V. Kukulo asmenybės populiarinimui ir kūrybos sklaidai paruoštos 3 parodos. Ant molbertų eksponuojama fotografijų paroda „Valdemaras Kukulas ir Kupiškis", fotografijų ir kitų dokumentų paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas" ant mobilių stendų, kuri buvo eksponuojama projekto renginiuose, 2020 m. keliaus po rajono mokyklas ir bibliotekas. Medžiagą parodai parengė projekto vadovė, maketavo ir spausdino UAB „Amalkeros leidyba". Rengiant virtualią parodą „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas" bendradarbiauta su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus darbuotojomis. Parodą galima peržiūrėti https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/diagnoze-poetas-valdemaras-kukulas/. Parodose panaudotos nuotraukos ir kiti dokumentai iš V. Kukulo šeimos archyvo, Kupiškio VB rinkinių, asmeninių albumų. Nuoširdi padėka D. Kukulienei už geranorišką pagalbą įgyvendinant projektą.
Organizuota 11 žodinių ir kompleksinių renginių – literatūros vakarų, projekto pristatymų, poezijos skaitymų ir kt. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vykusioje literatūros pamokoje „Valdemaras Kukulas – mūsų gimnazijos auklėtinis" ir Kupiškio kultūros centre vykusiame literatūros vakare dalyvavo poetai, Lietuvos nacionalinės kultūros premijos laureatai Vladas Braziūnas ir Antanas A. Jonynas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius Antanas Šimkus ir V. Kukulo našlė Deimantė Kukulienė. Gimnazijoje organizuota Kupiškio rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Diena su poetu Valdemaru Kukulu", V. Kukulo ir jo bičiulių kūrybos skaitymai kavinės „Upės kepyklėlė" kiemelyje, V. Kukulo atminimui dedikuota tradicinė šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje". Projekto pristatymai vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, juose dalyvavo projekto vadovė L. Matiukaitė, mokytojos G. Vilčinskienė, P. Jasaitienė, Jaunimo teatro studija, veikė mobili paroda „Diagnozė – poetas. Valdemaras Kukulas". Baigiamajame renginyje „Liūdnas vakaras" V. Kukulo poeziją skaitė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė, padėkota aktyviausiems projekto dalyviams.
Projektas turėjo didelį poveikį V. Kukulo kūrybos sklaidai, jaunimo kūrybiškumo skatinimui ir literatūriniam ugdymui ne tik Kupiškyje, bet ir visoje Lietuvoje. Įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo apie 90 įvairaus amžiaus žmonių, renginiuose apsilankė apie 1070 žiūrovų. Projekte numatytos veiklos tęsis ir 2020 m. – mobili paroda bus eksponuojama rajono mokyklose, bibliotekose. Bus dedamos pastangos, kad V. Kukulo vardo prizas taptų tradiciniu.

Projektas „Nuo 0 iki 100" (vad. Rūta Vilkienė) teiktas LKT programos „Atminties institucijos" veiklai „Inovatyvių paslaugų kūrimas". Paraiška įvertinta 81,60 balais ir gavo dalinį LKT finansavimą – 4300 Eur. Rėmėjų, partnerių finansinis indėlis, paslaugos, žmogiškieji ištekliai – 1355 Eur.
Projekto tikslas – sukurti Kupiškio viešojoje bibliotekoje inovatyvių paslaugų kompleksą visoms lankytojų amžiaus grupėms: Mamų ir mažylių klubą, komiksų kūrimo darbo vietas ir prancūzų kalbos kursus senjorams. Visi projekto uždaviniai įgyvendinti.
Atsižvelgiant į mamoms patogų laiką, sudarytas naujai kuriamo „Žirniukų klubo" užsiėmimų grafikas, sukurtas puslapis Facebook socialiniame tinkle, kuriame nuolat atnaujinama informacija apie užsiėmimų laiką, skelbiama apie renginius. Įsigyta reikalinga įranga – šviesos stalas, kokybiški žaidimai ir žaislai vaikams. Vyko 30 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 206 lankytojai vaikai ir tiek pat jų mamų (kartais – tėčių). Balandžio 18 d. „Ridikėlių mokyklėlės" aktoriai parodė dviejų dalių spektaklį apie sveiką mitybą „Tigro pusryčiai". Suorganizuoti 4 edukaciniai užsiėmimai, pasakos kūrimo dirbtuvės su rašytoju Pauliumi Juodišiumi. Vaikų dienos proga klubo narės buvo sukviestos į vaikiškų daiktų mainytuves. Į kalėdinį renginį buvo pakviesta pelytė Minnie, kuri su vaikais šoko, žaidė, fotografavosi, dalino dovanėles. Su klubo narėmis nutarta užsiėmimus tęsti jau nuo sausio.
Komiksų dirbtuvėms įsigytos 3 grafinės planšetės bei 3 nešiojamieji kompiuteriai. Tiek įrangos visiškai užtenka vesti įvairias kūrybines dirbtuves nedidelei grupei vaikų. Balandžio 30 d. bibliotekoje lankėsi knygos „Sibiro Haiku" autorės Lina Itagaki ir Jurga Vilė. Spalio 19 d. organizuotas susitikimas su komiksų knygų kūrėja Migle Anušauskaitė. Kūrybinių dirbtuvių su Greta Alice metu buvo atrinkti geriausieji darbai – komiksai, kurie sumaketuoti ir užsakyta 100 leidinių su šiais piešiniais, parengta kilnojamoji paroda, kuri aplankys mokyklas. Komiksų kūrimo priemones planuojama panaudoti vedant pamokas rajono mokyklų mokiniams, organizuojant vasaros stovyklas.
Bendradarbiaujant su Kupiškio trečiojo amžiaus universitetu organizuoti prancūzų kalbos kursai, kuriuos lankė 7–9 senjorai. Per metus vyko 21 užsiėmimas, kuriuos vedė Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotojos Rūta Vilkienė ir Ingrida Žurauskienė. Už projekto lėšas įsigyta prancūzų kalbos vadovėlių, kitų mokymo priemonių. Organizuota išvyka į prancūzų kultūros savaitės renginį – prancūzišką kiną Panevėžyje. Rugsėjo mėnesį prie grupės veiklos prisijungė savanoris – neseniai į Kupiškio rajoną atsikėlęs gyventi belgas Patrick Houde, kuris pasisiūlė pravesti prancūziškus pokalbius su kursų dalyviais, papasakoti apie kultūrinius šalių skirtumus. Metų pabaigoje bendromis jėgomis buvo surengtas prancūziškas vakarėlis – filmo peržiūra, prancūziškų patiekalų degustacija. Brandinama idėja surengti Frankofonijos dienas Kupiškio bibliotekoje.

Projektas „Atviras Kupiškio informacinis srautas – AKIS" (vad. Rūta Vilkienė) teiktas LKT programos „Tolygi kultūrinė raida" 2019 m. II pusmečio kvietimui. Paraiška įvertinta 62,25 balais, gautas dalinis LKT finansavimas – 3850 Eur. Projekto rėmėjų finansinis indėlis, paslaugos – 568,83 Eur.
Projekto tikslas – praplėsti bibliotekos paslaugų įvairovę, pasitelkiant naujo infrastruktūrinio objekto (geokupolo) įkūrimą Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje, vykdant kūrybines iniciatyvas, teikiant informacines paslaugas. Buvo numatyta: 1) įrengti šiuolaikišką, visiems prieinamą stiklo kupolą (geokupolą) Kupiškio miesto aikštėje, kuris bus laikinasis viešosios bibliotekos padalinys vasaros sezonu, aprūpintas informacinėms ir kultūrinėms veikloms reikalingomis priemonėmis; 2) suorganizuoti kultūrinių-kūrybinių renginių ciklą.
Rugpjūčio mėnesio pradžioje, sumontavus išnuomotą geokupolą miesto aikštėje, gavus iš projekto partnerių dalomąją medžiagą apie Panevėžio krašto rajonų lankytinus objektus ir paslaugas bei įsigijus reikalingas priemones veikloms vykdyti (spaudinius, lentynas, sėdmaišius, žaidimus ir kt.), šiame kupole ėmė nuolat dirbti dvi bibliotekos darbuotojos, kurios aptarnavo lankytojus, teikė informacines paslaugas, vedė kūrybines dirbtuves vaikams, lauko skaitymus. Gaila, kad dėl sumažinto projekto finansavimo kupolas buvo išnuomotas tik dviems mėnesiams, bet ir per tą laiką jame apsilankė beveik 3000 žmonių – sulaukta daugiau lankytojų nei tikėtasi. Bibliotekos paslaugos tapo matomos visiems miesto svečiams bei kupiškėnams, kurie įprastai bibliotekoje nesilanko. Nuolat buvo skelbiami kvietimai atvykti į siūlomus kultūrinius renginius, sudarytos sąlygos mamoms su mažyliais praleisti dieną patogiai atsisėdus sėdmaišiuose, vartant knygeles ar žurnalus, žaidžiant žaidimus.
Rugpjūčio 9 d. buvusių kareivinių salėje vyko projekto atidarymas, literatūriniame-muzikiniame vakare „Kodėl baigėsi romantizmas?" dalyvavo pianistas Darius Mažintas ir poetė Eglė Kirilauskaitė. Miesto aikštėje vykusioje mokslo metų pradžios šventėje programą vaikams parodė Panevėžio teatro „Menas" aktoriai. Rugsėjo 27 d. projekto uždarymo renginys vyko Kupiškio meno mokykloje, jame dalyvavo „Laisvo balso" studijos Vilniuje įkūrėja, dainininkė, aktorė Milda Arčikauskaitė.
Biblioteka šiuo projektu įrodė, jog tampa vis patrauklesnė visoms lankytojų amžiaus grupėms, atviresnė naujovėms, plečia paslaugų įvairovę. Panašus projektas bus vykdomas ir 2020 m., nes įsitikinta, jog taip paslaugos atvirose erdvėse pasiekia daugiau lankytojų.

„Kupiškio krašto QR kodas". Kupiškio rajono savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo programai parengta paraiška (vad. Algirdas Venckus) gavo 460 Eur finansavimą. Projekto tikslas – sudaryti 5–6 turistinius maršrutus po Kupiškio rajono atmintinas vietas naudojant jau įgyvendinto projekto ,,Kupiškis amžininkų liudijimuose" medžiagą ir naujai užfiksuotą informaciją.
Projekte dalyvavo 28 Kupiškio rajono mokyklų mokiniai nuo 8 iki 17 metų amžiaus. Pagrindinės veiklos: pažintinės kelionės po Skapiškio, Subačiaus, Noriūnų, Šimonių seniūnijas, Antašavos kraštą, kultūros, istorijos ir gamtos paminklų lankymas fotografavimas, filmavimas. Aplankyti ir nufotografuoti, nufilmuoti daugiau kaip 60 objektų, išklausyti vietos gyventojų pasakojimai apie šiuos objektus, sumaketuoti ir plačiaformatės spaudos būdu atspausdinti 5 žemėlapiai („Adomynės ir Šimonių kraštas", „Antašavos kraštas", „Subačiaus kraštas", „Noriūnų ir Palėvenės kraštas", „Skapiškio kraštas"), kuriuose tų vietovių kultūros, istorijos, gamtos paminklai ir QR kodais šifruota informacija apie juos. Apie kiekvieną kraštą sukurti 6–8 min. trukmės filmukai (http://www.kupiskiovb.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4189&Itemid=196).

„Gedimino Kaluinos knygos Mano prisiminimai leidyba" (vad. Lina Matiukaitė). Paraiška teikta Kupiškio rajono savivaldybės leidybos projektų dalinio finansavimo programai, gautas 2000 Eur finansavimas. Prie knygos leidybos finansiškai prisidėjo ir autoriaus artimieji.
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja L. Matiukaitė leidybai parengė gydytojo, mecenato Gedimino Kaluinos rankraštį „Mano prisiminimai". 2018 m. gautas tik tekstas popieriuje (250 p.), kurį reikėjo iš naujo spausdinti kompiuteriu arba Adobe Reader programa konvertuoti į Word redaguojamą formatą. Pasirinktas antrasis variantas, šiame darbe pagelbėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus darbuotojai. Konvertuoto dokumento kokybė buvo prasta, viską reikėjo tikrinti ir taisyti. Autoriaus tekstas buvo redaguojamas (atsisakyta pasikartojimų, nereikšmingų aprašymų, ištaisytos rašybos ir stiliaus klaidos). Parinktos, nuskenuotos ir aprašytos nuotraukos (75 vnt.), redaguotas sumaketuotas knygos tekstas (315 p.). Knygą maketavo ir apipavidalino dailėtyrininkas, žurnalistas Vidmantas Jankauskas, serijoje „Kupiškėnų biblioteka" ją 2019 m. gegužės mėnesį atspausdino Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Gedimino Kaluinos knygą „Mano prisiminimai" galite rasti Kupiškio viešojoje bibliotekoje ir visuose jos padaliniuose.