Vakaras su Marija Meile Kudarauskaite

78402935 432865727389425 5213321992119255040 n

Baltą gruodžio trečiosios vakarą Kupiškio viešoji biblioteka sulaukė garbios viešnios – poetės, rašytojos, skaitovės, scenos kalbos dėstytojos, M. Valančiaus literatūrinės premijos laureatės, dvidešimties knygų suaugusiems ir vaikams autorės Marijos Meilės Kudarauskaitės.

Susirinkusiems vakaro dalyviams pristatytos net dvi šios autorės knygos – atsiminimai „Istorijos iš pastalės" ir poezijos rinktinė „Kai žodžių sielos ima šviest".
Poetę kalbino ją atlydėjęs kunigas, poetas Justas Jasėnas, pokalbio pradžioje paaiškinęs, kad juos sieja ilgametė pažintis nuo 2001 metų, kai tuometinis klierikas Justas studijavo Kunigų seminarijoje, o M. Kudarauskaitė ten dėstė scenos kalbą ir interpretaciją. Justui, daugelio mokyklinių metų skaitovų konkursų dalyviui bei laureatui teko iš naujo mokytis žodžio raiškos meno, juolab turint tokią gerą dėstytoją. Puikiai išmoktas raiškaus žodžio pamokas vakaro skaitovu tapęs kunigas pademonstravo, perskaitęs nemažą pluoštą iš M. M. Kudarauskaitės knygos vaikams „Ant karalių kelio".
Viešnia pristatymą pradėjo eilėraščiu „Gimtajam žodžiui" iš knygos „Kai žodžių sielos ima šviest". Gimtajai kalbai ir žodžiui poetė tarnavo visą gyvenimą, dirbdama kūrybinį ir pedagoginį darbą, todėl paveikus ir įtaigus jos žodis („Eilėraščiai, gyduoliai bintai/ Mažoms ir didelėms žaizdoms... – tai citata iš vieno eilėraščio). Vakaro metu pačios autorės skaityti eilėraščiai sušildė sielą, kūrė jaukią adventinę nuotaiką, čiurleno aukštaitiška ir žemaitiška tarmė, viešnia stebino iš atminties skaitomais eilėraščiais. Perskaityta keletas eilėraščių ir iš rankraščių.
Pašmaikštaudami, nestokojantys humoro abu svečiai žaismingai pristatė ir „Istorijas iš pastalės": M. M. Kudarauskaitė papasakojo keletą knygoje minimų istorijų o J. Jasėnas perskaitė ištrauką iš šios autobiografinės knygos.
Dėkojame knygų autorei už puikų vakarą, dovanotas knygas ir kompaktinę plokštelę bibliotekos suaugusiems ir jauniesiems skaitytojams, o kunigui Justui – už bendradarbiavimą.

Janina Širvinskienė
Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Renginio foto

Papildoma informacija